ประวัติอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง ข้อมูลล่าสุดของอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

อริสมันต์ พงศ์เรืองรอง

อริสมันต์ พงศ์เรืองรอง

อริสมันต์ พงศ์เรืองรอง

เพศ ชาย
วันที่เกิด 8 ม.ค. 2507
อายุ 57 ปี
แล้วเมื่อวานที่ผ่านมาเจ้าตัวก็โผล่เข้ามารายงานตัวตามคำสั่งคสช.แบบชนิดคาดไม่ถึง เพราะถ้าเอ่ยชื่อ"อริสมันต์"หรือ"พี่กี้ร์" อดีตแกนนำเสื้อแดงนปช.แบบฮาร์ดคอร์ ที่หลายคนจดจำเขาได้ในภาพการโรยตัวด้วยเชือกลงจากโรงแรมเอสซีปาร์ค เมื่อปี2553

หรือไม่เช่นนั้นก็จดจำได้ในฐานะที่เป็นแกนนำมวลชน นำคนไปล้มการประชุมที่โรงแรมดังย่านชลบุรีสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ ปี 2552 เมื่อวานนี้ กี้ร์ เข้ารายงานตัวกับคสช.ตามคำสั่งอย่างสงบเสงี่ยมเรียบร้อย เป็นตัวอย่างให้แกนนำเสื้อแดงคนสำคัญ ที่ยังคงหลบหนี ที่คงมีบางส่วนให้ตามเข้ามารายงานตัวกับคสช.ได้ ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าคนที่ถูกเรียกรายงานตัว ทหารก็ไม่ได้ทำอะไรน่ากลัวอย่างที่คาดคิด...

ชื่อ-นามสกุล : นายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง

ชื่อเล่น : กี้ร์

วันที่เกิด 8 มกราคม 2507

บิดา นายเฮง พงศ์เรืองรอง

มารดา นางน้ำผึ้ง พงศ์เรืองรอง

ถิ่นกำเนิด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ประวัติครอบครัว :

- ภรรยาชื่อนางจิรวรรณ พงศ์เรืองรอง มีบุตรชาย 2 คน

การศึกษา และดูงาน :

- ปริญญาเอกจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า
- ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์สาขาสิ่งแวดกล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ชั้นมัธยมศึกษาปลาย โรงเรียนวัดบวรนิเวศน์ กรุงเทพมหานคร
- ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จังหวัดราชบุรี
- ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดบ้านยาง จังหวัดนครปฐม

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

2 กรกฎาคม 2538 ส.ส. กทม. เขต 10 พรรคพลังธรรม (ยุบสภา 27 ก.ย.2539)
15 สิงหาคม 2538 ผู้ช่วยโฆษกคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
15 สิงหาคม 2538 ผู้ช่วยโฆษกคณะกรรมาธิการคมนาคม คนที่1
19 มีนาคม 2544 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคไทยรักไทย (เลื่อนมาแทนคนที่เป็นรัฐมนตรี พงศ์เทพ เทพกาญจนา)
12 มิถุนายน 2544 รองประธานคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คนที่ 1 6 กุมภาพันธ์ 2548 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคไทยรักไทย
15 มีนาคม 2548 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายประชา มาลีนนท์)
5 สิงหาคม 2548 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายประชา มาลีนนท์)
2 เมษายน 2549 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคไทยรักไทย
20 กุมภาพันธ์ 2551 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์)
25 มีนาคม 2551 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์)
1 กันยายน 2551 ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายชัย ชิดชอบ)
9 ตุลาคม 2551 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement