ประวัติกษิต ภิรมย์ ข้อมูลล่าสุดของกษิต ภิรมย์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

กษิต ภิรมย์

กษิต ภิรมย์

กษิต ภิรมย์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 15 ธ.ค. 2487
อายุ 77 ปี
จุดประเด็นเผ็ดร้อนเช่นเดิม สำหรับนายกษิต ภิรมย์ อดีต รมว.การต่างประเทศ เมื่อท้าออกสื่อให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ขึ้นเวทีดีเบตกับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พิสูจน์ปมพระวิหารเพื่อให้ชาวโลกได้รู้ความจริง ประกาศพร้อมลุยทุกสนาม ไม่ว่าจะให้ไปเจอที่ดูไบ หรือผ่านสถานีโทรทัศน์ แถมฝากคำพูดแรงๆ ทิ้งท้ายตามสไตล์ว่า "อย่าเก่งคนเดียว ต้องเป็นลูกผู้ชาย" นี่แค่โหมโรงยังดุเดือดขนาดนี้ ดูท่าปมพระวิหาร จะยังเป็นชนวนเดือดให้ต้องจับตาด้วยใจระทึกไปอีกนาน

ชื่อ-สกุล : กษิต ภิรมย์

วันเกิด : 15 ธันวาคม 2487 ที่เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (กทม.)

ครอบครัว :
- เป็นบุตรของ พล.ร.ต.สมภพ ภิรมย์ และ นางจุนเจือ (มุสิกะภุมมะ) ภิรมย์
- สมรส จินตนา นามสกุลเดิมของคู่สมรส วัจจนพุกกะ
- มีบุตร 2 คน คือ
1. นายโอม ภิรมย์ (เสียชีวิต)
2. นางสาวแพร ภิรมย์

การศึกษา :
- ปี 2532 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 32 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
Diploma in International Relations, Master of Social Science
- ปริญญาตรี (B.Sc.)George Town University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปี 2507 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปี 2500-2506 มัธยมศึกษา St. Josept's School India
- ปี 2494 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนวัดปรินายก, โรงเรียนราชินี, โรงเรียนผดุงดารณี

การทำงาน/ตำแหน่งหน้าที่ :
- 20 ธันวาคม 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
- 27 พฤศจิกายน 2547 เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำจาเมกา (อีกตำแหน่งหนึ่ง)
- 12 ตุลาคม 2547 เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโดมินิกัน (อีกตำแหน่งหนึ่ง)
- 29 พฤษภาคม 2547 เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐอเมริกา (กรุงวอชิงตัน) (เกษียณ ปี 2548)
- 13 ตุลาคม 2544 เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำญี่ปุ่น (กรุงโตเกียว)
- 3 มิถุนายน 2544 เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (กรุงเบอร์ลิน)
- 6 สิงหาคม 2537 เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐเอกราชปาปัวนิวกินี
- 1 ธันวาคม 2536 เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
- 28 มีนาคม 2536 เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเบลารุส
- 28 กุมภาพันธ์ 2536 เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอาร์เมเนีย
- 17 กุมภาพันธ์ 2536 เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำเติร์กเมนิสถาน
- 15 ธันวาคม 2535 เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำยูเครน
- 1 ตุลาคม 2533 เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์รัฐรัสเซีย
- 1 ตุลาคม 2531 อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง
- 1 ตุลาคม 2528 รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจ
- 9 ธันวาคม 2526 ผู้อำนวยการกอง เจ้าหน้าที่การทูต 8 กองสนเทศเศรษฐกิจ กองเศรษฐกิจ กระทรวงการต่างประเทศ
- 20 ตุลาคม 2524 ผู้อำนวยการกอง เจ้าหน้าที่การทูต 7 กองพาณิชย์และอุตสาหกรรม
- 2 ตุลาคม 2522 เลขานุการเอก เจ้าหน้าที่การทูต 6 กรมเศรษฐกิจ
- 27 กรกฎาคม 2522 เลขานุการโท เจ้าหน้าที่การทูต 5 กองเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
- 13 ธันวาคม 2519 เลขานุการโท เจ้าหน้าที่การทูต 5 สอท. ณ กรุงมาดริด
- 9 กันยายน 2518 เลขานุการตรี เจ้าหน้าที่การทูต 4 สอท.
- 5 มิถุนายน 2518 เลขานุการตรี สอท. ณ กรุงบรัสเซลส์
- 1 ตุลาคม 2511 เลขานุการตรี กองสนเทศเศรษฐกิจและการค้า กรมเศรษฐกิจ
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement