ประวัติไตรรงค์ อินทรทัต ข้อมูลล่าสุดของไตรรงค์ อินทรทัต

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ไตรรงค์ อินทรทัต

ไตรรงค์ อินทรทัต

ไตรรงค์ อินทรทัต

เพศ ชาย
วันที่เกิด 1 ก.ย. 2492
อายุ 72 ปี
เสียชีวิตอย่างสงบเมื่อเวลา 07.00 น.ของเช้าวันที่ 8 มิ.ย.2559 เนื่องจากติดเชื้อในกระแสโลหิต หลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า...

ชื่อ-สกุล : พล.อ. ไตรรงค์ อินทรทัต

ชื่อเล่น - นามแฝง/ฉายา : เสธ.ไอซ์

วันที่เกิด : 1 กันยายน 2492

บิดา : พ.ต.โผน อินทรทัต

มารดา : ม.ล.กันยกา สุทัศน์ ณ อยุธยา

ชื่อคู่สมรส : ผศ.ดร.มานวิภา นามสกุลเดิมของคู่สมรส ปานิสวัสดิ์

จำนวนบุตร-ธิดา : 1 คน ชื่อ น.ส.ปิยะวิภา อินทรทัต (อุ๊บอิ๊บ)

ประวัติครอบครัว : เป็นหลานปู่-ย่าของ พันเอกพระยาพิชัยภูเบนทร์ และคุณหญิงน้อมเป็นหลานตา-ยายของ พล.ท.ม.ร.ว.สิทธิ์ สุทัศน์ และคุณหญิง กระแส วิชิตวงศ์วุฒิไกรเป็นบุตรคนสุดท้อง ในจำนวนพี่น้อง 4 คน ของพ.ต.โผน และม.ล.กันยกา อินทรทัต

จำนวน พี่-น้อง :
1. นายพิสิทธิ์ อินทรทัต (แอ็ด)
2. พล.ต.ผ่านโผน อินทรทัต (โอ็ด)
3. นายโลดโผน อินทรทัต (เอิร์ธ)
4. พล.ต.ไตรรงค์ อินทรทัต (ไอซ์)

การศึกษา และดูงาน : -โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
-โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 10-11
-มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนผะดุงสิทธิ์พิทยา
-มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอำนวยศิลป์ (ไม่จบ)
-มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
-ประถม 4 โรงเรียนเหมินทร์วิทยา

ตำแหน่งหน้าที่ : -นายทหารคนสนิท (ทส.) ของ พล.ท.วีระพันธ์ รังคะรัตน์
-ฝ่ายเสนาธิการประจำกองบัญชาการทหารสูงสุด
-นายทหารคนสนิท (ทส.) ของ พล.อ.มงคล อัมพรพิศิษฐ์
-1 เมษายน 2543 ผู้ชำนาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด
-1 ตุลาคม 2543 ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
-1 ตุลาคม 2546 หัวหน้าสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม
-1 ตุลาคม 2547 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
-1 เมษายน 2548 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
-1 ตุลาคม 2548 หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
-1 เมษายน 2549 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก

ตำแหน่งอื่นๆ : -10 กรกฎาคม 2545 กรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
-ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง ด้านความมั่นคง และงานมวลชนสัมพัฯธ์ ( พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร)
-15 มีนาคม 2547 ราชองครักษ์เวร
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement