ประวัติบุษบา ดาวเรือง ข้อมูลล่าสุดของบุษบา ดาวเรือง
วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

บุษบา ดาวเรือง

บุษบา ดาวเรือง

บุษบา ดาวเรือง

เพศ หญิง
วันที่เกิด 1 ม.ค. 2495
อายุ 66 ปี
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทแกรมมี่ เอนเตอร์เทนเม้นท์ ที่มีการขยายธุรกิจบันเทิงครบวงจรทั้งรายการโทรทัศน์ คลื่นวิทยุ และภาพยนตร์ชื่อ บุษบา ดาวเรือง
ชื่อเล่น เล็ก
วันเกิด 1 มกราคม พ.ศง 2495
การศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งงานปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท,กรรมการ,ประธาน
กรรมการบริหาร,รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส(สาย
งานสร้างสรรค์) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ทำงาน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
ประสบการทำงาน -2526-2524 รองกรรมการผู้อำนวยการ (สายการ
เพลง)บริษัท์แกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
-2546-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท/ที่ปรึกษาคณะ
กรรมการบริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
-2544-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ( สายงาน
สร้างสรรค์)
-2545-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
-2548-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
-ส.ค. 2551- ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement