ประวัติศศิวิมล ณ ระนอง ข้อมูลล่าสุดของศศิวิมล ณ ระนอง

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ศศิวิมล ณ ระนอง

ศศิวิมล ณ  ระนอง

ศศิวิมล ณ ระนอง

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
สาวมั่นใจจุดเริ่มต้นในการทำงานคือการทำงานในด้านประชาสัมพันธ์และค้นพบว่า งานพบปะผู้คน เป็นงานที่เธอชอบ จึงตัดสินใจตั้งบริษัทรับงานประชาสัมพันธ์ขึ้น โดยมีลูกคนประจำคือบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด....

ชื่อ : ศศิวิมล ณ ระนอง
ชื่อเล่น : ปุ๊กลุก
การศึกษา :Master Degree, MSC International Management, The University of
Exeter, UK
อาชีพ :นักประชาสัมพันธ์
กรรมการผู้จัดการบริษัท PRIS PRIORITY(พริส ไพออริตี้ จำกัด)
บริษัทรับงานประชาสัมพันธ์
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement