ประวัติชุลิตา อารีย์พิพัฒน์กุล ข้อมูลล่าสุดของชุลิตา อารีย์พิพัฒน์กุล
วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ชุลิตา อารีย์พิพัฒน์กุล

ชุลิตา  อารีย์พิพัฒน์กุล

ชุลิตา อารีย์พิพัฒน์กุล

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
ผู้ก่อตั้งนิตยสารพลอยแกมเพชรและยังเป็นผู้ตั้งชื่อให้กับนาตาลีเกลโบว่า ให้มีชื่อภาษไทยว่า "น้องฟ้า" เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานนิตยสารเคยเป็นบรรณาธิการ นิตยสารดิฉัน นิตยสารซิตี้ ฯลฯ

ชื่อ : ชุลิตา อารีย์พิพัฒน์กุล

การศึกษา : -มัธยมศึกษาเซ็นต์โยเซฟ คอนแวนต์
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้า
- ประกาศนียบัตร Fine Art at Hollywood Art Center School ,อเมริกา

หน้าที่การงาน/ผลงาน : - 2512 คอลัมนิสต์-แฟชั่นดีไซเนอร์ นิตยสารสตรีสาร
- 2513 ฝ่ายศิลป์ บริษัทลีเวอร์ บราเธอร์ จำกัด
- 2519 กองบรรณาธิการ นิตยสารลิฟวิ่ง
- 2520 บรรณาธิการ นิตยสาร นิวซิตี้
- 2534-2521 บรรณาธิการ นิตยสารดิฉัน
- 2535-ปัจจุบัน ผู้ก่อตั้งและบรรณาธิการ นิตยสารพลอยแกมเพชร
- เป็นผู้ตั้งชื่อภาษาไทยให้กับนาตาลี เกลโบว่า

รางวัล : รางวัลคุณนิลวรรณ ปิ่นทอง
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement