ประวัติสุริยน พูลวรลักษณ์ ข้อมูลล่าสุดของสุริยน พูลวรลักษณ์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สุริยน พูลวรลักษณ์

สุริยน  พูลวรลักษณ์

สุริยน พูลวรลักษณ์

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
ทายาทเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทเมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ที่จะบริหารให้เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพและยังมีความคิดที่จะพาบริษัทก้าวไปสู่ตลาดโลก โดยล่าสุดได้จัด Open House Party เปิดตัว มาราเกช หัวหิน เรสซิเดนเซส โครงการพร้อมเข้าอยู่ ...

ชื่อ : สุริยน พูลวรลักษณ์

ชื่อเล่น : เอ

ครอบครัว :บิดา จำเริญ พูลวรลักษณ์
มารดา ประทิน พูลวรลักษณ์

การศึกษา :
-ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมโยธาสถาบันธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย เดอพอล สหรัฐอเมริกา
-ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-มัธยมปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท

อาชีพ ประธานบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement