ประวัติธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ข้อมูลล่าสุดของธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
หลานชายคนโตของสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจจากเด็กหนุ่มเกเรจนได้มาเป็นผู้บริหารตั้งแต่อายุ 28ปีถือได้ว่าอายุยังน้อย ของบริษัทไทยซัมมิทเพื่อที่จะรักษาธุรกิจที่พ่อสร้างไว้

ชื่อ : ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

ชื่อเล่น : เอก

ครอครัว : บิดา พัฒนา จึงรุ่งเรืองกิจ (เสียชีวิต)
: มารดาสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ

การศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาชีพ : ประธานบริษัทกลุ่มบริษัทไทยซัมมิท (ผู้ประกอกบชิ้นส่วนรถยนต์และจักรยานยนตร์)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement