ประวัติวรรณศิริ คงมั่น ข้อมูลล่าสุดของวรรณศิริ คงมั่น

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

วรรณศิริ คงมั่น

วรรณศิริ คงมั่น

วรรณศิริ คงมั่น

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
นักออกแบบที่สนใจงานด้านแฟชั่นจนไปศึกษาต่อเพิ่มเติมถึงนิวยอร์กและกลับมาประกอบอาชีพออกแบบเครื่องหนังให้บริษัท วิเอร่า บาย รากาเซ่ และทำแบรนด์กระเป๋าของตนเองที่มีชื่อว่า boyy bag

ชื่อ วรรณศิริ คงมั่น

ชื่อเล่น บอย

การศึกษา จบคณะมนุษยศาสตร์ เอกหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ
ต่อที่สหรัฐอเมริกาด้าน Information System Management ที่ Strayer University, Washington, D.C
ต่อด้านออกแบบแฟชั่นที่ Fashion Institute of Technology, New York
อาชีพ นักออกแบบเครื่องหนังให้บริษัท วิเอร่า บาย รากาเซ่
ทำ bovy bag แบรนด์กระเป๋าของตนเอง
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement