ประวัตินพ.พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ ข้อมูลล่าสุดของนพ.พฤฒิชัย ดำรงรัตน์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

นพ.พฤฒิชัย ดำรงรัตน์

นพ.พฤฒิชัย ดำรงรัตน์

นพ.พฤฒิชัย ดำรงรัตน์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 8 ม.ค. 2506
อายุ 55 ปี
ทีเด็ด กกต. สอย หมอพฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รมช.คลัง สิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรี เพราะถือหุ้นบริษัทเอกชนเกิน 5% เจ้าตัวต้องเก็บตัวเงียบหนีนักข่าว ขณะที่คนใกล้ชิดแพลมไต๋ รมช.คลังเตรียมยื้อรอศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาด เพราะมีนายกฯอภิสิทธิ์ ช่วยอุ้มไม่ต้องโชว์สปิริตไขก๊อก เหมือนรองนายกฯสุเทพ

ชื่อ-สกุล : นพ.พฤฒิชัย ดำรงรัตน์

ฉายา : หมอ 19 บาท

วันเกิด : 8 มกราคม 2506

ครอบครัว :

- เป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวนพี่น้อง 5 คน ของ นายจรัลและนางพงษ์เพ็ญ ดำรงรัตน์ สมรสแล้วหย่า

การศึกษา :

- ประกาศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูงสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 7 (ปปร.7)
- RE CU รุ่นที่ 19 (ประธานรุ่น) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- MINI MBA รุ่นที่ 51 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ จากสถาบันศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2543 MMP (MINI MBA) คณะบัญชี จุุฬาฯ รุ่นที่ 29
- ปริญญาตรี คณะแพทย์ศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มัธยมศึกษาตจอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท
- มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเซนต์คาเบรียล

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

20 เมษายน 2552 รองหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน
20 ธันวาคม 2551 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
9 ตุลาคม 2551 ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี)
25 กันยายน 2550 รองหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน
2 เมษายน 2549 ส.ส. กทม. เขต 19 พรรคไทยรักไทย
27 เมษายน 2548 กรรมาธิการการสาธารณสุข
27 เมษายน 2548 กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ
6 กุมภาพันธ์ 2548 ส.ส. กทม. เขต 20 พรรคไทยรักไทย
12 มิถุนายน 2544 รองประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม
29 มกราคม 2544 ส.ส. กทม. เขต 20 พรรคไทยรักไทย
6 มกราคม 2544 ส.ส. กทม.เขต 20 พรรคไทยรักไทย (ใบเหลือง)
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
- กรรมการผู้อำนวยการบริหารบริษัทในกลุ่มกำแพงเพชรวิวัฒน์ก่อสร้าง
- มูลนิธิทานตะวัน 19 รับรักษาคนเจ็บป่วยด้วยค่ารักษาเพียง 19 บาท
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement