ประวัติอิสสระ สมชัย ข้อมูลล่าสุดของอิสสระ สมชัย

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

อิสสระ สมชัย

อิสสระ  สมชัย

อิสสระ สมชัย

เพศ ชาย
วันที่เกิด 16 ธ.ค. 2489
อายุ 72 ปี
โดน "ลับ ลวง แหล" เข้าให้ ทำเอา รมว.พม.ไปไม่ถูกเลยทีเดียว แต่ความลับไม่มีในโลกงานนั้นทั้ง "นาธาน-อาร์เอส" อ่วมแน่ เพราะเจ้ากระทรวงสั่งเดินหน้าชนิดไม่ต้องแตะเบรกหาช่อง กม.เอาผิดให้ถึงที่สุด แถมขอโล่รางวัลคืนด้วย ...

ชื่อ : นายอิสสระ สมชัย

เกิด : 16 ธ.ค.2489

คู่สมรส : นางนวลนภา สมชัย

ประวัติการศึกษา : จบชั้นประถมศึกษาจาก โรงเรียนโพธิ์ศรี จ.อุบลราชธานี
- จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจาก มัธยมพิบูลวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี
- สำเร็จการศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษาจาก โรงเรียนสิทธิ์ธรรมศาสตรศิลป์ จ.อุบลราชธานี
- ศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษา ปริญญาตรีทางกฎหมาย จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หลักสูตรพิเศษเพิ่มเติม ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตร "การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารชั้นสูง" จากสถาบันพระปกเกล้า (รุ่นที่2)

ประวัติการทำงาน : ทนายความตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2518 ถึงปัจจุบัน
- เป็นนักการเมืองท้องถิ่น (สมาชิกสภาจังหวัดอุบลราชธานี 2 สมัย)
- เป็น ส.ส.อุบลราชธานี 6 สมัย (2529, 2535/1, 2535/2, 2538, 2539, 2548)เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฏ (มวม.)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement