ประวัติดุสิต นนทะนาคร ข้อมูลล่าสุดของดุสิต นนทะนาคร

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ดุสิต นนทะนาคร

ดุสิต นนทะนาคร

ดุสิต นนทะนาคร

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
ความปรารถนาดีของ ดุสิต นนทะนาคร ประธานสภาหอการค้าไทย แถลงเมื่อเวลา 16.30 น.วันที่ 26 พ.ย. ว่า มติที่ประชุมบอร์ดหอการค้าไทย เตรียมทำหนังสือเสนอนายกฯอภิสิทธิ์ ให้ระงับการเดินทางมาร่วมงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 27 ที่จ.เชียงใหม่ วันที่ 27 พ.ย. เพื่อลดความขัดแย้งความวุ่นวายและเพื่อความปลอดภัยของตัวนายกฯเอง ดูเหมือนฯพณฯ จะไม่สบอารมณ์เท่าใดนักพร้อมประกาศว่ารัฐบาลจะเดินทาไปเชียงใหม่ให้ได้ เฮ่อ !!

ประวัติบุคคลสำคัญ

ชื่อ-สกุล ดุสิต นนทะนาคร

ครอบครัว สมรสกับนางนิรมล นามสกุลเดิมของคู่สมรส หงสไกรมีบุตรสาว 2 คน คือ นางนีลัญชนา นนทะนาคร และนางสาวรวิสุดา นนทะนาคร

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแองเจลิส (ยูซีแอลเอ) สหรัฐอเมริกา (นักเรียนทุนจากบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโครงสร้าง มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์โยธา มหาวิทยาลัยยังสทาวน์ รัฐโอไฉโอ
- ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

การทำงาน/ตำแหน่งหน้าที่
1 กรกฎาคม 2548 กรรมการบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นๆ
26 มีนาคม 2552 ประธานสภาหอการค้าไทย คนที่ 21
10 มีนาคม 2552 กรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารจัดการ)
18 ธันวาคม 2550 กรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย
9 ตุลาคม 2550 กรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ด้านบริหารธุรกิจ)
26 ธันวาคม 2549 กรรมการธนาคารออมสิน
7 พฤศจิกายน 2549 กรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย
20 ธันวาคม 2548 กรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
27 สิงหาคม 2545 กรรมการมาตรฐานสินค้า
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement