ประวัติรัชพล พงศ์ไพโรจน์ ข้อมูลล่าสุดของรัชพล พงศ์ไพโรจน์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

รัชพล พงศ์ไพโรจน์

รัชพล พงศ์ไพโรจน์

รัชพล พงศ์ไพโรจน์

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
ธุรกิจน้ำปลาทิพรสที่มีอายุยาวนานมากว่า 90 ปี เจเนอเรชัน 4 อั๋น-รัชพล พงศ์ไพโรจน์ บุตรชายคนโตของคุณวีระศักดิ์ พงศ์ไพโรจน์ เป็นบุคคลหนึ่งที่เข้ามาสานต่อเจตนารมย์ และแนวคิดในการดำเนินธุรกิจในฐานะของลูกไม้ใต้ต้น…

ชื่อ-สกุล : นาย รัชพล พงศ์ไพโรจน์

ชื่อเล่น : อั๋น

วันที่เกิด : ปี 2520

ประวัติครอบครัว :

- เป็นบุตรชายคนโตของ นายวีระศักดิ์ พงศ์ไพโรจน์


การศึกษา และดูงาน :

- ปริญญาโท การบริการจัดการ ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาตรี การตลาด ประเทศอังกฤษ


การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทน้ำปลาทิพรส
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement