ประวัติจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ข้อมูลล่าสุดของจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี

จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี

จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี

เพศ ชาย
วันที่เกิด 9 เม.ย. 2500
อายุ 64 ปี
ถึงแดดจะมาๆ หุบๆ แต่ซัมเมอร์นี้ คุณนิดหน่อย-จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ก็เป็นหนุ่มผิวสีแทนเท่ได้ เพราะชวนคู่เพิ่มพูน-จุฑาทิพ ไกรฤกษ์ บินไปฉลองวันเกิดให้มาดามปิยาภัสร์ ที่มัลดีฟส์ เลยได้บ่มแดดเป็นดาร์คแมนแฮนซั่มจนได้...

ประวัติบุคคลสำคัญ
ชื่อ - นามสกุล : นาย จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี

ชื่อเล่น : นิดหน่อย

วันที่เกิด : 9 เมษายน 2500

บิดา นายจำนงค์ ภิรมย์ภักดี
มารดา คุณหญิงสุภัจฉรี ภิรมย์ภักดี

ชื่อคู่สมรส ม.ล.ปิยาภัสร์ นามสกุลเดิมของคู่สมรส กฤดากร
จำนวนบุตร-ธิดา 1 คน บุตร 1 คน ธิดา 2 คน
ประวัติครอบครัว
ภรรยาชื่อ หม่อมหลวงปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี (ต้น) มีบุตร-ธิดา 3 คน เป็นชาย 1 คน หญิง 2 คน
ชื่อบุตร-ธิดา
1. น.ส.จิตภัสร์ ภิรมย์ภักดี (ตั๊น)
2. น.ส.นันทญา ภิรมย์ภักดี (ตุ๊ย)
3. นายณัยณพ ภิรมย์ภักดี (ต่อย)

การศึกษา และดูงาน
- ชั้นประถมศึกษาจาก SEVENTH DAY ADVENTIST กรุงเทพมหานคร
- มัธยมศึกษา โรงเรียนฮอทช์คิส รัฐคอนเนคติกัต สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย BOSTON ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย BOSTON ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรสัมมนาผู้อำนวยการการบัญชี (รุ่นที่ 3) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Families in Business: From Generation to Generation บัณฑิตวิทยาลัย คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Strategic Negotiations: Deal Making for the Long Term บัณฑิตวิทยาลัย คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐเอกชนและการเมือง (วปม.) รุ่นที่ 1
- ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Directors Certification Program) รุ่นที่ 49 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Chairman รุ่นที่ 11 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นๆ
19 เมษายน 2549 สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร (ลำดับที่ 8 ของ กทม. ด้วยคะแนน 35,505)
1 มกราคม 2550 สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
13 กุมภาพันธ์ 2550 กรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ
13 กุมภาพันธ์ 2550 กรรมาธิการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
13 มีนาคม 2550 ประธานคณะกรรมาธิการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สภาร่างรัฐธรรมนูญ
2 มีนาคม 2551 เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อสรรหาสมาชิกวุฒิสภา
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement