ประวัติโกวิทย์ ธารณา ข้อมูลล่าสุดของโกวิทย์ ธารณา

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

โกวิทย์ ธารณา

โกวิทย์ ธารณา

โกวิทย์ ธารณา

เพศ ชาย
วันที่เกิด 5 ม.ค. 2494
อายุ 70 ปี
ออกมาตำหนิ"โรเบิร์ต อัมสเตอร์ดัม"เย้ยเป็นแค่ทนายส่วนตัวของคนบางคน อย่ามาสะเออะแทรกแซงกิจการภายในหรือระบบการปกครองของประเทศไทย"โกวิทย์ ธารณา"ส.ส.กทม.พรรคประชาธิปัตย์ ออกมาระบุถึงเรื่องดังกล่าว ก่อนทิ้งท้ายให้คิด ปล่อยให้ฝรั่งต่างชาติปลุกม็อบปั่นหัวคนไทย น่าสะอิดสะเอียนจริงๆ

ชื่อ-สกุล : นาย โกวิทย์ ธารณา

วันที่เกิด : 5 มกราคม 2494

บิดา : นายบัณฑิต ธารณา

มารดา : นางชิต ธารณา

การศึกษา และดูงาน :
- ประถมศึกษาปีที่ 4-7 โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี
- มัธยมศึกษา 1-2 โรงเรียนวัดรางบัว
- มัธยมศึกษา 3 โรงเรียนวัดช่องนนทรี
- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดอินทาราม

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- 23 ธันวาคม 2550 ส.ส. กทม. เขต 11 พรรคประชาธิปัตย์ (98,516 คะแนน)
- 27 มิถุนายน 2551 กรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด

การทำงาน :
- เจ้าของกิจการร้านอาหาร
- เจ้าของกิจการรถร่วม ขสมก. สาย 123 จำนวน 5 คัน
- 19 เมษายน 2535 ส.ก. ภาษีเจริญ เขต 2 พรรคมวลชน - 6 มีนาคม 2537 ส.ก. ภาษีเจริญ เขต 2 พรรคกิจสังคม (ลาออก)
- 2 กรกฎาคม 2538 ส.ส. กทม. เขต 11 พรรคประชาธิปัตย์ (ยุบสภา 27 กันยายน 2539)
- 15 สิงหาคม 2538 กรรมาธิการการกีฬา
- 30 พฤษภาคม 2539 กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2540
- 17 พฤศจิกายน 2539 ส.ส. กทม. เขต 11 พรรคประชาธิปัตย์
- 16 ธันวาคม 2540 กรรมาธิการการกีฬา
- 15 มีนาคม 2548 ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- 1 มีนาคม 2549 ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน)
- 23 ธันวาคม 2550 ส.ส. กทม. เขต 11 พรรคประชาธิปัตย์ (98,516 คะแนน)
- 27 มิถุนายน 2551 กรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดเครื่องราช
- ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement