ประวัติเบญจวรรณ สร่างนิทร ข้อมูลล่าสุดของเบญจวรรณ สร่างนิทร
วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

เบญจวรรณ สร่างนิทร

เบญจวรรณ สร่างนิทร

เบญจวรรณ สร่างนิทร

เพศ หญิง
วันที่เกิด 13 มิ.ย. 2493
อายุ 68 ปี
น่าสนใจไม่น้อย ที่สุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกฯฝ่ายความมั่นคง ในฐานะประธาน ก.ตร. เสนอชื่อ เบญจวรรณ สร่างนิทร หญิงแกร่ง เลขาธิการ ก.พ. มาทำหน้าที่ประธานบอร์ดกลั่นกรองแต่งตั้งนายพลตำรวจระดับ รองผบ.ตร.ลงไป ว่า การประชุมก.ตร.บ่ายวันที่ 16 พ.ย.จะเรียบร้อยหรือล้มเหลวอีกรอบ

ชื่อ-สกุล : นางเบญจวรรณ สร่างนิทร

ชื่อเล่น : ต๋อย

วันเกิด : 13 มิถุนายน 2493 ที่จ.อุบลราชธานี

ครอบครัว : สมรสกับ นายนิราศ สร่างนิทร มีบุตรสาว 1 คน คือ นางสาวนิธิวดี สร่างนิทร (เตย)

การศึกษา :

ปี 2546 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน การเมือง
ปี 2541 ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 26
ปี 2528 รับทุน British Council ไปศึกษา Human Resource Development ที่มหาวิทยาลัยแมนแชสเตอร์ สหราชอาณาจักร
ปี 2516 ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทำงาน/ตำแหน่งหน้าที่ :

1 ตุลาคม 2552 เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
1 ตุลาคม 2550 รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (นักบริหาร 10)
9 พฤศจิกายน 2547 ที่ปรึกษาระบบราชการ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 10 ชช.) สำนักงาน ก.พ.
- ที่ปรึกษาระบบราชการ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 9 ชช.) สำนักงาน ก.พ.
ปี 2545-2547 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน
ปี 2541 ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ ,
ปี 2517 รับราชการสำนักงาน ก.พ.เป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล รับผิดชอบงานอัตรากำลัง กองตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนผ่านตำแหน่งบริหารสำคัญ ๆ
ปี 2516 รับราชการครั้งแรก ตำแหน่งครูตรี โรงเรียนวัดหนองจอก กรุงเทพมหานคร (กทม.)

ตำแหน่งอื่นๆ :

1 ตุลาคม 2552 กรรมการข้าราชการตำรวจโดยตำแหน่ง
17 มีนาคม 2552 ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement