ประวัติสมศักดิ์ บุญทอง ข้อมูลล่าสุดของสมศักดิ์ บุญทอง

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สมศักดิ์ บุญทอง

สมศักดิ์ บุญทอง

สมศักดิ์ บุญทอง

เพศ ชาย
วันที่เกิด 19 ต.ค. 2489
อายุ 72 ปี
โผแต่งตั้งนายตำรวจระดับรองผบ.ตร.ลงมา ล่วงถึงกลางเดือน พ.ย.ยังไม่มีความคืบหน้า ล่าสุด สมศักดิ์ บุญทอง ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกาศลาออกจาก ประธานบอร์ดกลั่นกรอง ต้องรอพิสูจน์ฝีมือ สุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกฯฝ่ายความมั่นคง ในฐานะประธาน ก.ตร.กับนายกฯอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ ว่า นัดประชุม ก.ตร. จันทร์ที่ 16 พ.ย.จะเหมือนกับจันทร์ที่แล้วหรือไม่

ชื่อ-สกุล : สมศักดิ์ บุญทอง

วันเกิด : 19 ตุลาคม 2489

ครอบครัว : เป็นบุตรของ นางลิ้ม บุญทอง (เสียชีวิตแล้ว) มีพี่สาวชื่อ น.ส.ทัศนา บุญทอง

การศึกษา :

ปี 2539 ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 สำนักงานอัยการสูงสุด
ปี 2537 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
- เนติบัณฑิตไทย
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดีเด่น) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การทำงาน /ตำแหน่งหน้าที่ :

1 ตุลาคม 2547 รองอัยการสูงสุด (เกษียณ 1 ต.ค.2550)
3 พฤษภาคม 2547 ผู้ตรวจราชการอัยการ
1 ตุลาคม 2546 อธิบดีอัยการฝ่ายคดีอาญา
15 กันยายน 2545 อธิบดีอัยการฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้
17 ธันวาคม 2544 อธิบดีอัยการฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร
1 ตุลาคม 2542 อธิบดีอัยการฝ่ายคดีภาษีอากร
1 ตุลาคม 2539 รองอธิบดีอัยการฝ่ายคดีภาษีอากร
2 มกราคม 2539 อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานคดีภาษีอากร
1 ตุลาคม 2538 อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานคดีแพ่งกรุงเทพใต้
15 พฤศจิกายน 2537 อัยการพิเศษประจำกรม สำนักงานคดีแพ่งกรุงเทพใต้
3 มกราคม 2537 อัยการพิเศษประจำกรม สำนักงานคดียาเสพติด
25 พฤศจิกายน 2536 รองอัยการพิเศษประจำกรม กองคดียาเสพติดกรุงเทพใต้
10 ตุลาคม 2532 อัยการพิเศษประจำกรม กองคดีภาษีอากร

ตำแหน่งอื่นๆ :

12 พฤษภาคม 2552 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเหตุกาณณ์การชุมชุมทางการเมือง
16 มีนาคม 2552 นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
11 มีนาคม 2551 ประธานกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย
12 มิถุนายน 2550 กรรมการองค์การสวนสัตว์
24 มกราคม 2550 กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิสาขางานยุติธรรม
8 ธันวาคม 2549 กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิสาขาบริหารงานยุติธรรม
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement