ประวัติสุรินทร์ พิศสุวรรณ ข้อมูลล่าสุดของสุรินทร์ พิศสุวรรณ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สุรินทร์ พิศสุวรรณ

สุรินทร์ พิศสุวรรณ

สุรินทร์ พิศสุวรรณ

เพศ ชาย
วันที่เกิด 28 ต.ค. 2492
อายุ 72 ปี
ออกมาตอบกั๊ก หลังมีกระแสว่าความเหมาะสมที่จะมากุมบังเหียนพรรคประชาธิปัตย์ แต่ที่สุดแล้ว นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ ประธานสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย ระบุว่า ไม่เคยพูดว่าพร้อมจะเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แต่เห็นว่าพรรคมีกลไก กระบวนการและมีขั้นตอนที่เป็นระบบต้องรอให้เส็จก่อนส่วนหากมีการเสนอชื่อให้เป็นหัวหน้าพรรคแล้วค่อยว่ากันอีกที...

ประวัติบุคคลสำคัญ

ชื่อ-สกุล : สุรินทร์ พิศสุวรรณ

ชื่อเล่น - นามแฝง: อับดุลราฮีม บิน อิสมาแอล

วันเกิด : 28 ตุลาคม 2492 ที่บ้านปอเนาะ ต.กำแพงเชา อ.เมืองนครศรีธรรมราช
ครอบครัว เดิมชื่อ อับดุลฮาลีม เปลี่ยนเป็น "สุรินทร์" ยายเป็นคนเปลี่ยนชื่อให้ เป็นบุตรคนโตในจำนวนพี่น้อง 11 คน ของ นายฮัจยีอิสมาแอล (เสียชีวิต ) และ นางซาปิยะ พิศสุวรรณ ประกอบด้วย สุรินทร์ พิศสุวรรณ ภักดี พิศสุวรรณ มันนาน พิศสุวรรณ ฮูไมดา เบญจสมิทธิ์ โนไอมา ฮะยีซัน ฮูวัยดีย๊ะ อุเซ็ง พงษ์สิทธิ์ พิศสุวรรณ ซูไกนะ ดารามั่น สมศักดิ์ พิศสุวรรณ คนที่ 10 เสียชีวิตขณะมีอายุได้ 13 ปี และ วุฒิศักดิ์ พิศสุวรรณ สมรส กับ นางอลิสา นามสกุลเดิมของคู่สมรส ฮัจยะห์อาอีซะฮ์ มีบุตรชาย 3 คน มุฮัมหมัด ฟูอาคี , ฮุสนี และ ฟลิกรี่

การศึกษา
ปี 2552 ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี 2522 ปริญญาเอก รัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา
ปี 2517 ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา(ทุนมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์)
ปี 2515 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (ปรัชญารัฐศาสตร์) (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยแคลร์มอนต์ สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มัธยมศึกษา โรงเรียนพรสวัสดิ์วิทยา และโรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
- ประถมศึกษา โรงเรียนวัดบ้านตาล อ.เมืองนครศรีธรรมราช

การทำงาน /ตำแหน่งหน้าที่

7 มกราคม 2551 เลขาธิการสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน
12 ธันวาคม 2549 กรรมาธิการการต่างประเทศ
11 ตุลาคม 2549 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สมัยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข)
27 เมษายน 2548 กรรมาธิการการพัฒนาการเมือง
28 มีนาคม 2548 กรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ ภาคการเมือง
5 มีนาคม 2548 รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
6 กุมภาพันธ์ 2548 ส.ส. นครศรีธรรมราช เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์
20 เมษายน 2546 กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์
6 มกราคม 2544 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคประชาธิปัตย์
14 พฤศจิกายน 2540 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
19 ธันวาคม 2539 กรรมาธิการการต่างประเทศ
- กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์
17 พฤศจิกายน 2539 ส.ส. นครศรีธรรมราช เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 6
2 กรกฎาคม 2538 ส.ส. นครศรีธรรมราช เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 5 (ยุบสภา 27 ก.ย.2539)
29 กันยายน 2535 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
13 กันยายน 2535 ส.ส. นครศรีธรรมราช เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 4 (ยุบสภา 19 พ.ค.2538)
22 มีนาคม 2535 ส.ส. นครศรีธรรมราช เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 3
18 มกราคม 2533 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ลาออก)
24 สิงหาคม 2531 กรรมาธิการการต่างประเทศ
16 สิงหาคม 2531 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
24 กรกฎาคม 2531 ส.ส. นครศรีธรรมราช เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 2
2529-2531 เลขานุการนายชวน หลีกภัย (ขณะที่นายชวน หลีกภัย เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรปี 2529-
2531)
27 กรกฎาคม 2529 ส.ส. นครศรีธรรมราช เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 1(ยุบสภา 29 เม.ย.2531)
2518-2519 อาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (5 ปี)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement