ประวัติพลโท วีร์วลิต จรสัมฤทธิ์ ข้อมูลล่าสุดของพลโท วีร์วลิต จรสัมฤทธิ์
วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

พลโท วีร์วลิต จรสัมฤทธิ์

พลโท วีร์วลิต จรสัมฤทธิ์

พลโท วีร์วลิต จรสัมฤทธิ์

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
ปัญหาระหว่างไทยกับกัมพูชาร้อนระอุ ในระดับประเทศ ถึงขั้นผู้นำทั้งสองฝ่ายยังไม่เจรจากัน แม้จะไปเจอกันที่ญี่ปุ่น แต่ระดับพื้นที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาแล้ว การค้าขาย หรือการไปมาหาสู่กันของคนสองประเทศยังต้องดำเนินต่อไป เป็นหน้าที่แม่ทัพภาค 2 ที่จะต้องดูแลเรื่องกำลัง และรับหน้าเสื่อเจรจากับ ฝ่ายทหารกัมพูชาอย่างประนีประนอม แต่พอถามท่านว่าถ้ารบกันใครชนะ พล.ท.วีร์วลิต ตอบอย่างมั่นใจว่าเราไม่แพ้แน่ แม่ทัพภาคที่ 2 คนใหม่ไม่ใช่ธรรมดาจริงๆ

ชื่อ-สกุล : พลโท วีร์วลิต จรสัมฤทธิ์

การทำงาน /ตำแหน่งหน้าที่ : 1 ตุลาคม 2552 แม่ทัพภาคที่ 2
1 เมษายน 2552 แม่ทัพน้อยที่ 2
1 เมษายน 2550 รองแม่ทัพภาคที่ 2
1 ตุลาคม 2547 ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3

advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement