ประวัติพิชิต ควรเดชะคุปต์ ข้อมูลล่าสุดของพิชิต ควรเดชะคุปต์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

พิชิต ควรเดชะคุปต์

พิชิต ควรเดชะคุปต์

พิชิต ควรเดชะคุปต์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 20 เม.ย. 2488
อายุ 74 ปี
แต่งตั้งโยกย้ายตำรวจ ระดับรองผบ.ตร.-ผบช. เมื่อวันที่ 6 พ.ย. ที่มีรองนายกฯสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นประธาน กำลังจะหามหมูกันอยู่แล้ว แต่ร.ต.อ.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ ลุกขึ้นมาแฉแหลกกลางที่ประชุม ว่า ก.ตร.ชุดสอบสวนฝากเด็กเสียเอง แถมมีเสียงประสานจาก พล.ต.อ.พิชิต ควรเดชะคุปต์ ก.ตร.อีกคน แฉซ้ำตั้งอนุ ก.ตร.เกินกึ่งหนึ่ง ต่อให้ใจแข็งกว่า รองนายกฯสุเทพ ก็ต้องยอมถอยสั่งล้มการประชุม

ประวัติบุคคลสำคัญ ชื่อ -สกุล : พลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ วันเกิด : 20 เมษายน 2488
ครอบครัว : เกิดที่ จ.สมุทรสาคร เป็นบุตรคนที่ 3 ในจำนวนพี่น้อง 10 คน ของ นายชาย และ นางประเทือง โพธิ์รักษา (เสียชีวิตทั้งคู่) ประกอบด้วย นายชัชวาล ควรเดชะคุปต์ นายเชิด โมเลี้ยง พล.ต.ท.พิชิต ควรเดชะคุปต์ นางประทุม เมืองน้อย นางนวลจันทร์ แสงสว่าง นางทองชุบ คุ้มคำ นายวิเชษฐ์ ควรเดชะคุปต์ พล.ต.ท.สุวิทย์ ควรเดชะคุปต์ (ถึงแก่กรรม) พ.ต.อ.สุรชัย ควรเดชะคุปต์ และ นายปราโมทย์ ควรเดชะคุปต์ สมรสกับ รศ.ดร.สุปรียา นามสกุลเดิมของคู่สมรส สุธรรมานุวัตร์ มีบุตรชาย 2 คน คือ นายชิตชัย ควรเดชะคุปต์ และ นายธัชชัยพล ควรเดชะคุปต์ การศึกษา :
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 39
- หลักสูตรการบริหารงานำตรวจชั้นสูง (บตส.) รุ่นที่ 12
- หลักสูตรการบริหารระบบ Q.C. รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรสร้างเสริมประสิทธิภาพข้าราชการรุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรการฝึกอบรมการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 36 จากโรงเรียนสืบสวน กรมตำรวจ
- ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่น 25
- เตรียมอุดมศึกษา เขตปทุมวัน กทม.
- มัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
การทำงาน /ตำแหน่งหน้าที่ :
1 ตุลาคม 2546 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (เกษียณ 1 ต.ค.2548)
7 กรกฎาคม 2545 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7
2 ตุลาคม 2543 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1
2541 รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1
22 ตุลาคม 2539 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1
1 ตุลาคม 2538 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
2 ตุลาคม 2536 เลขานุการกรมตำรวจ
1 ตุลาคม 2534 รองเลขานุการกรมตำรวจ 7 พฤศจิกายน 2532 วิทยาจารย์เอกงานฝึกอบรมพยาบาลสนาม วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
2 ตุลาคม 2530 รองผู้กำกับการ 4 กองกำลังพล
1 ตุลาคม 2528 นายเวรหัวหน้างานอำนวยการ กรมตำรวจ
ตำแหน่งอื่นๆ:
24 มกราคม 2550 กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ
17 พฤศจิกายน 2549 กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิจากการเลือกตั้ง
19 เมษายน 2549 สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร (ลำดับที่ 16 ของ กทม. ด้วยคะแนน 22,673)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement