ประวัติพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล ข้อมูลล่าสุดของพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

พรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล

พรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล

พรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล

เพศ ชาย
วันที่เกิด 8 มิ.ย. 2491
อายุ 73 ปี
ประธานกลุ่ม บริษัท บิวตี้ เจมส์ กรุ๊ป และบริษัทในเครือ ผู้คร่ำหวอดในวงการอัญมณีระดับแถวหน้าของเมืองไทย ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างจุดเปลี่ยนให้กับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย จนกลายเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญและสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นเงินมหาศาล

ชื่อ -นามสกุล: พรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล

วันเกิด : 8 มิถุนายน 2491

ครอบครัว : ภรรยา ดร.สุณี ศรีอรทัยกุล
สุรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล (บุตรชาย)
สุริยน ศรีอรทัยกุล (บุตรชาย)
อัจฉริยา วงศ์อารยะ (บุตรสาว)

การศึกษา :
- ปริญญาบัตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Youngstown State มลรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา
-ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ) รุ่นที่ 14

อาชีพ :
- ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท บิวตี้เจมส์ จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือฯ
- ประธานกรรมการสนามกอล์ฟ เดอะ รอยัล กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ จังหวัดนครปฐม
- ประธานกรรมการกิติมศักดิ์ บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน :
- กรรมการผู้ทรงคุณวุุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
-ประธานที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ สภาอุตสาหกรมแห่งประเทศไทย
-ประธานชมรมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับมาตรฐาน
-ประธานคณะกรรมการธุรกิจท่องเที่ยว หอการค้าไทย
-กรรมการบริหารมูลนิธีสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
-รองประธานคณะกรรมการธุรกิจ ACMECS - ประเทศไทย (สาขาการท่องเที่ยว)
-ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการพลังงานวุฒิสภา
-นายกสมาคมสนามกอล์ฟไทย
-สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) (2549-2551)
-กรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
-กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (2547- 2551)
-นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ (2530-2536)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement