ประวัติพลเอกวินัย ภัททิยกุล ข้อมูลล่าสุดของพลเอกวินัย ภัททิยกุล
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

พลเอกวินัย ภัททิยกุล

พลเอกวินัย ภัททิยกุล

พลเอกวินัย ภัททิยกุล

เพศ ชาย
วันที่เกิด 5 ก.พ. 2491
อายุ 70 ปี
อดีตเลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ หรือ คมช. ผู้ ไม่นิยมทำตัวเป็นข่าว แม้ได้ชื่อเป็นนายทหารจอมคอนเนคชั่นชั้นเซียน จนในสมัยปฎิวัติ 19 ก.ย. มีกระแสข่าวว่า " บิ๊งบัง" มอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นแม่บ้านของ คมช. ในการประสานสิบทิศไปยังบรรดานักธุรกิจและนักการเมือง กลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุแผนบันได 4 ขั้น อันลือลั่น แต่สุดท้ายก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันหลังร่างทางพรรคไทยรักไทย ในนาม พรรคพลังประชาชน กลับได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งหลังการปฎิวัติจนชื่อหายไปพักหนึ่ง แต่แล้ว จู่ ๆ กลับมามีชื่อ ร่วมกับอดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตปลัดกระทรวง และ ข้าราชการระดับ 11 ทั้งที่เกษียณอายุราชการแล้ว และยังไม่เกษียณอายุราชการ ที่ออกมาประกาศพร้อมจับมือตั้งเป็นสมาคมเพื่อช่วยเหลือข้าราชการที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายรวมทั้งเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความแตกแยกในสังคม ก็ต้องคอยจับตาต่อไปว่าเป็นการก้าวย่างเตรียมตัวลงเล่นการเมืองเต็มตัวหลังปล่อยให้ลูกชายไปชิมลาง จนได้เป็น ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ไปแล้วหรือไม่

ชื่อ-สกุล : พลเอกวินัย ภัททิยกุล

วันเกิด : 5 กุมภาพันธ์ 2491

ประวัติครอบครัว : คู่สมรส นางศศิณี ภัททิยกุล
จำนวนบุตร-ธิดา 3 คน เป็น บุตร 2 คน ธิดา 1 คน
ชื่อบุตร-ธิดา 1. นายสกลธี ภัททิยกุล สมรสกับ นันทน์นัดดา พานิชกุล
2. นายสุธีพัฒน์ ภัททิยกุล
3. น.ส.ภัสวดี ภัททิยกุล

การศึกษา : - โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
- โรงเรียนเตรียมอุดม (สามพราน)
- โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 6
- โรงเรียนนายร้อย จปร. รุ่นที่ 17
- หลักสูตรนายทหารราบชั้นนายร้อย-นายพัน สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรจู่โจมและหลักสูตรเสนาธิการทหารจาก FORT LEAVERNWORTH ประเทศสหรัฐอเมริกา - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 4111

ตำแหน่งหน้าที่การงาน :
- กรรมการ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซี.เอ็น. ที.ไวน์ แอนด์ ลิเคอร์
​ - กรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- 27 พฤศจิกายน 2549 นายทหารพิเศษ ประจำกรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์
โรงเรียนนายเรือ และประจำกรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศ
กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ
​ - 1 ตุลาคม 2549 ปลัดกระทรวงกลาโหม (เกษียณ 1 ต.ค.2551)
- 30 กันยายน 2549 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
- 20 กันยายน 2549 เลขาธิการคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (เปลี่ยนสถานภาพเป็นเลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคง
แห่งชาติ 29 ก.ย.2549 และยกเลิก 7 ก.พ.2551)
- 31 มีนาคม 2548 กรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
- 15 กุมภาพันธ์ 2547 กรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติโดยตำแหน่ง
- 22 กรกฎาคม 2546 คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์รองประธานวุฒิสภา
- 30 พฤษภาคม 2546 กรรมการสรรหากิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)
- 22 ตุลาคม 2545 เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ คนที่ 11
- 1 ตุลาคม 2545 ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
- 1 กันยายน 2544 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
- 1 ตุลาคม 2540 เจ้ากรมข่าวทหาร
- 1 ตุลาคม 2539 รองเจ้ากรมข่าวทหาร
- 1 ตุลาคม 2538 รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย (ศรภ.)
- 24 พฤษภาคม 2536 ราชองครักษ์เวร
- 16 ตุลาคม 2535 ประจำกองบัญชาการทหารสูงสุด
- 1 ตุลาคม 2535 ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม