ประวัติเกียรติกร พากเพียรศิลป์ ข้อมูลล่าสุดของเกียรติกร พากเพียรศิลป์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

เกียรติกร พากเพียรศิลป์

เกียรติกร พากเพียรศิลป์

เกียรติกร พากเพียรศิลป์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 13 พ.ย. 2506
อายุ 55 ปี
ภายหลังประกาศเจตนารมณ์ว่า ขอลาออกจากการเป็น ส.ส. ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร "เกียรติกร พากเพียรศิลป์"ส.ส.ปราจีนบุรี พรรคประชาธิปัตย์ ่ล่าสุดคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณารับคำร้องของประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้ว และอยู่ในขั้นตอนแจ้งให้เข้าชี้แจงหรือทำหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงมายังสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ท่าทีหลังจากนี้ของผู้แทนเมืองปราจีนบุรีจะเป็นอย่างไรต่อต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

ชื่อ-สกุล : เกียรติกร พากเพียรศิลป์

วันที่เกิด : 13 พฤศจิกายน 2506

บิดา : นายมานะ พากเพียรศิลป์

มารดา : นางทองใบ พากเพียรศิลป์

ประวัติครอบครัว : มีพี่น้อง 3 คน
1. นายบุญเกื้อ พากเพียรศิลป์
2. นายเกียรติกร พากเพียรศิลป์
3. นายสมดุลย์ พากเพียรศิลป์

ตำแหน่งปัจจุบัน : 2551 ส.ส. ปราจีนบุรี พรรคประชาธิปัตย์

การทำงาน/ตำแหน่งหน้าที่ :
- สมาชิกสภาจังหวัดปราจีนบุรี
- รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
- 27 มกราคม 2550 ส.ส. ปราจีนบุรี พรรคมัชฌิมาธิปไตย (คะแนน 61,538) (เลือกตั้งใหม่เพราะนายสุนทร-ใบแดง) (ย้ายมาพรรคประชาธิปัตย์)
- 18 กุมภาพันธ์ 2551 กรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ลาออก 23 มี.ค.2552)
- 27 มิถุนายน 2551 กรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
- 2551 ส.ส. ปราจีนบุรี พรรคประชาธิปัตย์

advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement