ประวัติสุชาติ เชาว์วิศิษฐ ข้อมูลล่าสุดของสุชาติ เชาว์วิศิษฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สุชาติ เชาว์วิศิษฐ

สุชาติ  เชาว์วิศิษฐ

สุชาติ เชาว์วิศิษฐ

เพศ ชาย
วันที่เกิด 21 เม.ย. 2483
อายุ 78 ปี
อดีตข้าราชการผู้คร่ำหวอดผ่านงานในตำแหน่งอธิบดีกรมสำคัญๆ ของกระทรวงการคลังมาก่อน โดยถือเป็นขุนคลังคู่บุญคนหนึ่งในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกฯ เพิ่งเสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งหลอด ลมด้วยวัย 69 ปี...

ชื่อ-สกุล : สุชาติ เชาว์วิศิษฐ
ภูมิลำเนา : กรุงเทพฯ
วันเกิด : 21 เมษายน 2483
ครอบครัว : สมรสกับ รัตนา บรรณางกูร
มีบุตร-ธิดา 4 คน เป็นชาย 1 คน หญิง 3 คน

การศึกษา :
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 34
-หลักสูตรนายทหารการเงินชั้นนายพัน รุ่นที่ 6
-โรงเรียนการเงินหลักสูตรนายทหารการเงินชั้นนายร้อย รุ่น 5
-นักบริหารระดับสูง นบส.รุ่นที่ 5
-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
-Bristol College of Commerce ประเทศอังกฤษ
- Diocesanboys School Hongkong
-โรงเรียนอัสสัมชัญ จนสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

การทำงาน/ตำแหน่งหน้าที่
- 10 มีนาคม 2547 รองนายกรัฐมนตรี
-8 กุมภาพันธ์ 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
-3 ตุลาคม 2545 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
-17 กุมภาพันธ์ 2544 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
-6 มกราคม2544 ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักไทย
-20 ตุลาคม 2540 อธิบดีกรมสรรพากร
-ปี 2539 อธิบดีกรมธนารักษ์
-ปี 2538 อธิบดีกรมสรรพากร
-ปี 2536 รองปลัดกระทรวงการคลัง
-ปี 2535 ผู้ตรวจราชการ 10 กระทรวงการคลัง
-ปี 2533 รองอธิบดีกรมสรรพากร
-ปี 2529 ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กรมสรรพากร
-ปี 2523 อำนวยการกองอากร (เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพากร 8) กรมสรรพากร
-ปี 2523 อำนวยการโรงงานกระสอบ
-ปี 2521 ผู้อำนวยการกองกลาง (ระดับ 7) สำนักงานปลัด
-ปี 2518 เศรษฐกร 6 สศค.
-ปี 2515 เป็นวิทยากรโท สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง

ตำแหน่งอื่นๆ
-ปี 2538 กรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
-ปี 2536 คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
-ปี 2535 คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
-รองประธานคณะกรรมการอำนวยการก่อสร้างศูนย์การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ผู้อำนวยการสำนักงานอำนวยการโครงการก่อสร้างศูนย์การแข่งขันกีฬา
เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13
-เลขาธิการกิตติมศักดิ์ สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษ ในพระบรมราชูปถัมภ์
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement