ประวัติพลเอก จิรเดช คชรัตน์ ข้อมูลล่าสุดของพลเอก จิรเดช คชรัตน์
วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

พลเอก จิรเดช คชรัตน์

พลเอก จิรเดช คชรัตน์

พลเอก จิรเดช คชรัตน์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 21 มี.ค. 2492
อายุ 69 ปี
"บิ๊กจ๊อก" พล.อ.จิรเดช คชรัตน์ อดีต รองผบ.ทบ. ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นน้องรักของ "บิ๊กบัง" พล.อ.สนธิ บุณยรัตกลิน อดีต ประธาน คมช. ที่ให้โอกาส นั่งเก้าอี้ 5 เสือ ทบ. ครั้งเป็น แม่ทัพภาคที่ 3 ก็สนิทกับ พ่อเลี้ยง คะแนน สุภา พ่อตาเนวิน ชิดชอบ แต่ไม่กลัวโดนข้อหา "ทรยศ" เลือกสวมสีเสื้อ "เพื่อไทย" สีเดียวกับ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกฯ แทน "มาตุภูมิ" ของ "บิ๊กบัง" หรือ "ภูมิใจไทย" ของ "เนวิน "

ชื่อ -สกุล : พลเอก จิรเดช คชรัตน์

ชื่อเล่น นามแฝง/ฉายา : บิ๊กจ๊อก

วันเกิด : 21 มีนาคม 2492

ครอบครัว : สมรสกับ นางสุรภา คชรัตน์ มีบุตร 3 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 1 คน ประกอบด้วย นายอัมเรศ คชรัตน์ นายดิษพงษ์ คชรัตน์ และ นางสาววิสสุตา คชรัตน์

การศึกษา :

- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.4515)
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 61
- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 20
- โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 9
- มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

การทำงาน /ตำแหน่งหน้าที่ :

1 ตุลาคม 2551 รองผู้บัญชาการทหารบก
1 ตุลาคม 2550 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
1 ตุลาคม 2549 แม่ทัพภาคที่ 3
28 เมษายน 2549 แม่ทัพน้อยที่ 3
1 ตุลาคม 2548 รองแม่ทัพภาคที่ 3
14 กุมภาพันธ์ 2548 ราชองครักษ์
1 ตุลาคม 2547 รองแม่ทัพน้อยที่ 3
1 เมษายน 2547 เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 3

ตำแหน่งอื่นๆ:

1 เมษายน 2552 ตุลาการศาลทหารสูงสุด
9 มิถุนายน 2552 กรรมการการเคหะแห่งชาติ
24 เมษายน 2550 กรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
12 ธันวาคม 2549 กรรมาธิการการพลังงาน
28 พฤศจิกายน 2549 กรรมการการประปานครหลวง
11 ตุลาคม 2549 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สมัยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement