ประวัติบรรลุ ศิริพานิช ข้อมูลล่าสุดของบรรลุ ศิริพานิช

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

บรรลุ ศิริพานิช

บรรลุ ศิริพานิช

บรรลุ ศิริพานิช

เพศ ชาย
วันที่เกิด 17 พ.ค. 2468
อายุ 94 ปี
เมื่อออกลูกเซ็งข้อมูลไม่ชัดเจนของหมอชนบท ย่อมไม่แปลกที่ นายกฯอภิสิทธิ์ จะต้องหานายแพทย์อย่าง นพ.บรรลุ ศิริพานิช อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข มาช่วยซักฟอกโครงการ "ไทยเข้มแข็ง" ของกระทรวงสาธารณสุข ที่ชาวบ้านเหม็นเบื่อกับความเดียงสาของผู้บริหารประเทศ ไม่รู้-ไม่เห็น "โคตรโกง" ทั้งที่คนทั้งประเทศรู้หมด

ชื่อ -สกุล : นายแพทย์ บรรลุ ศิริพานิช

วันเกิด : 17 พฤษภาคม 2468 ที่ จังหวัดร้อยเอ็ด

ครอบครัว : เป็นบุตรคนสุดท้องในจำนวนพี่น้อง 9 คน สมรสกับ นางนิรันดร์ ศิริพานิช มีบุตร-ธิดา 3 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 1 คน

การศึกษา :

- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 21
- จบทางด้านศัลยกรรมที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก โรงพยาบาลเบลลีวิว (สอบชิงทุนได้)
- เรียนต่อที่ศิริราช 2 ปี
- คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 ปี
- โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
- โรงเรียนวัดในจังหวัดร้อยเอ็ด

การทำงาน/ตำแหน่งหน้าที่ :

2527 รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เกษียณ 1 ต.ค.2528)
2521-2526 รองอธิบดีกรมการแพทย์
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน
- แพทย์ที่จังหวัดสระบุรี
- แพทย์คนแรกที่ผ่าตัดนิ่ว แก่คนไข้ได้สำเร็จ
2494 แพทย์ประจำที่โรงพยาบาลมหาสารคาม (คนแรก)
- แพทย์ประจำบ้าน แผนกศัลยกรรม ที่โรงพยาบาลศิริราช

ตำแหน่งอื่นๆ :

17 มกราคม 2549 กรรมการแห่งชาติว่าด้วยสิทธิเสรีภาพและความยุติธรรม
25 เมษายน 2542 กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (ป.ป.ป.)
- อาจารย์พิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- อาจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นายกสมาคมประสานงานองค์กรเอกชนเพื่อการสาธารณสุข
- ประธานสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย
2541 ประธานการสอบสวนการทุจริตซื้อยาในกระทรวงสาธารณสุข
2535 กรรมการให้สอบสวนกรณีเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ (รัฐบาลอานันท์ ปันยารชุน)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาแพทยศาสตร์ ของ ก.พ.
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement