ประวัติภวรี สุชีวะ ข้อมูลล่าสุดของภวรี สุชีวะ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ภวรี สุชีวะ

ภวรี สุชีวะ

ภวรี สุชีวะ

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
ผู้หญิงที่มีความสามารถสมัยนี้มีมากมาย ผู้หญิงคนนี้ก็เช่นเดียวกัน เพราะนอกจากจะเป็นคนบริหารบริษัทรับออกแบบตกแต่งภายในแล้ว ยังรับหน้าที่เป็นสถาปนิก และอินทีเรียดีไซเนอร์อีกด้วย

ชื่อ-สกุล : หม่อมราชวงศ์ ภวรี สุชีวะ

บิดา : ม.จ.ภีศเดช รัชนี

มารดา : ท่านผู้หญิงดัชรี (วรวรรณ) รัชนี

ประวัติครอบครัว :เป็นบุตรคนกลาง ในจำนวนพี่น้อง 3 คน

ชื่อพี่น้อง :
- 1. ม.ร.ว.ดัชราพิมล ตุงคนาค
- 2. ม.ร.ว.ธีรเดช รัชนี

สามีชื่อ ดร.กฤษฎา สุชีวะ มีบุตร-ธิดา 3 คน เป็นชาย 1 คน หญิง 2 คน

ชื่อบุตร-ธิดา :
- 1. นายแจ่มจรัส สุชีวะ (แจ่ม)
- 2. น.ส.ภดารี สุชีวะ (ดา) สมรสกับนายฤทธี บุนนาค
- 3. น.ส.ทิมทอง สุชีวะ (ทิม)

การศึกษา และดูงาน :

- Interior Design มหาวิทยาลัย West Surrey College of Arts & Dasign ประเทศอังกฤษ
- ด้านการออกแบบ สาขา Industrial Design หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ ประเทศอังกฤษ
- โรงเรียนจิตรลดา รุ่นที่ 2

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

- กรรมการผู้จัดการบริษัท ภวรินท์ จำกัด
- สถาปนิก

เครื่องราช :
- 5 พฤษภาคม 2545 จตุตถจุลจอมเกล้า (คุณหญิง)
- 5 พฤษภาคม 2546 ตติยจุลจอมเกล้า
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement