ประวัติไตรรงค์ สุวรรณคีรี ข้อมูลล่าสุดของไตรรงค์ สุวรรณคีรี

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ไตรรงค์ สุวรรณคีรี

ไตรรงค์  สุวรรณคีรี

ไตรรงค์ สุวรรณคีรี

เพศ ชาย
วันที่เกิด 24 มิ.ย. 2487
อายุ 74 ปี
รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เต็งหามนั่งรองนายกรัฐมนตรี แทน กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ ที่อาจถูกเข็นไปนั่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อย่างไรก็ดีล่าสุดกลับมีข่าวนายกฯ ทาบทามคนนอกเข้านั่งแทน ซึ่งหากเป็นจริงก็ไม่รู้สัมพันธ์ในพรรคประชาธิปัตย์ จะยิ่งร้าวลึกลงอีก หรือไม่ ...

ประวัติครอบครัว
เป็นบุตรคนที่ 4 ในจำนวนพี่น้อง 7 คน
ชื่อพี่-น้อง
1. นายภิญโญ สุวรรณคีรี
2. นายอำนวย สุวรรณคีรี
3. นางปทุม นาคแจ้ง
4. นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี
5. เรืออากาศโทหญิงมะลิวัลย์ ทิวสมบุญ
6. นายธงไชย สุวรรณคีรี
7. น.ส.ดวงแข สุวรรณคีรี

ภรรยาชื่อ นุช สุวรรณคีรี บุตรี พล.อ.วิฑูร-พญ.รำจวน หงสเวช สมรส 27 มี.ค.2520 มีบุตร-ธิดา 3 คน ชื่อบุตร-ธิดา 1. ร.ต.เอกรงค์ สุวรรณคีรี (น้ำมนต์) สมรสกับ ทาริกา อินทรีย์ เมื่อ 27 มี.ค.2551 2. นายเบญจรงค์ สุวรรณคีรี (นะโม) 3. น.ส.รัดเกล้า สุวรรณคีรี (เนเน่)

การศึกษา
2512 ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยฮาวาย (ทุนมูลนิธิร็อคกี้เฟเลอร์)
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแห่งฟิลิปปินส์ (ทุนมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์)
2509 ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2506 มัธยมศึกษาปีที่ 8 โรงเรียนอำนวยศิลป์ พญาไท กทม. มัธยมศึกษาปีที 6 โรงเรียนสมพงษ์วิทยา อ.สทิงพระ จ.สงขลา

ตำแหน่ง
23 ธันวาคม 2550 ส.ส. ระบบสัดส่วน กลุ่ม 8 พรรคประชาธิปัตย์
27 มิถุนายน 2551 กรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน
อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
22 เมษายน 2522 ส.ส.(สอบตก) กทม. พรรคประชาธิปัตย์
ปี 2523-2524 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (พลเอกเปรม ติณสูลานนท์)
ปี 2523-2529 โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (รัฐบาล พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์)
27 กรกฎาคม 2529 ส.ส. สงขลา เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ (ยุบสภา 29 เม.ย.2531)
9 สิงหาคม 2531 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
24 กรกฎาคม 2531 ส.ส. สงขลา เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์
26 สิงหาคม 2533 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
22 พฤศจิกายน 2533 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (พ้นตำแหน่ง 8 ธ.ค.2533)
22 มีนาคม 2535 ส.ส. สงขลา เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์
13 กันยายน 2535 ส.ส. สงขลา เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ (ยุบสภา 19 พ.ค. 2538)
29 กันยายน 2535 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (ลาออก 13 ธ.ค. 2537)
17 ธันวาคม 2537 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
2 กรกฎาคม 2538 ส.ส. สงขลา เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ (ยุบสภา 27 ก.ย. 2539)
17 พฤศจิกายน 2539 ส.ส. สงขลา เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์
19 ธันวาคม 2539 กรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน
14 พฤศจิกายน 2540 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (พ้นจากตำแหน่ง 4 ต.ค.2541)
9 กรกฎาคม 2542 รองนายกรัฐมนตรี
6 มกราคม 2544 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคประชาธิปัตย์
20 เมษายน 2546 รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
6 กุมภาพันธ์ 2548 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคประชาธิปัตย์
5 มีนาคม 2548 รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
27 เมษายน 2548 กรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ
23 ธันวาคม 2550 ส.ส. ระบบสัดส่วน กลุ่ม 8 พรรคประชาธิปัตย์
27 มิถุนายน 2551 กรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement