ประวัติศิริวรรณ ปราศจากศัตรู ข้อมูลล่าสุดของศิริวรรณ ปราศจากศัตรู

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู

ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู

ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู

เพศ หญิง
วันที่เกิด 21 มี.ค. 2499
อายุ 62 ปี
แม้จะพยายามทำตัวให้เงียบที่สุด นับตั้งแต่ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ในช่วงแรก ๆ ที่ถูกฝ่ายค้านนำเรื่องอื้อฉาวดังกล่าว มาโจมตี แต่สุดท้ายก็ไม่รอด หลังล่าสุดทางคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการไทยเข้มแข็งของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ของ นพ.บรรลุ ศิริพานิช ออกมาแถลงผลการสอบสวน โดยระบุว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่มีความผิดชัดเจน รวมทั้งมีพฤติกรรมและพยานหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้ว่า “ส่อไปในทางที่จะทำให้เกิดการทุจริตจริง” จากการที่ได้นัดทานข้าวร่วมกับนายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณะสุข และผู้ประกอบการผลิตรถพยาบาลก็ต้องคอยจับตาดูกันต่อไปว่า นอกจากเจ้าตัวจะมีการออกแถลงตอบโต้ข้อกล่าวหาดังกล่าว อย่างไรแล้ว ก็ต้องดูท่าทีของ นายกรัฐมนตรี ด้วยว่าจะตัดสินใจส่งผลสอบดังกล่าวไปให้กับ ปปช. เพื่อให้พิจารณาลงโทษ หรือ จะยื้อเวลาออกไปอีกโดยใช้สูตรตามถนัด คือ ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบอีกชุด

ชื่อ
: นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู

วันเกิด
: เกิดวันที่ 21 มีนาคม 2499

ประวัติครอบครัว
: เป็นบุตรคนที่ 3 ในจำนวนพี่น้อง 5 คนของนายศาณิต และนางวัลลีย์ ศุภศิริ

ชื่อพี่น้อง
: 1. นางศุภวัลย์ (รุธีรยุทธ) ศุภศิริ
: 2. นายสุรพงษ์ ศุภศิริ
: 3. นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู (แม่เลี้ยงติ๊ก)
: 4. นางภาวนา โชติกเสถียร
: 5. นายพงษ์สวัสดิ์ ศุภศิริ

คู่สมรส
: พล.ต.ต.ไถง ปราศจากศัตรู มีบุตรชาย 1 คน ชื่อนายปารย์ ปราศจากศัตรู (ท่านขุน) (ศึกษาที่ประเทศอังกฤษ)

การศึกษา
: ประถมศึกษา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส อ.เมือง จ.แพร่
: มัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
: ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (การเงิน-การธนาคาร) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน
: 15 กรกฎาคม 2551 รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์
: 13 มกราคม 2552 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายวิทยา แก้วภราดัย)

การทำงาน
: เจ้าของและผู้จัดการสถานีบ่มใบยาแม่ยางยวง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
: นายกก่อตั้งยุวสมาคมแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดแพร่
: ประธานลูกเสือชาวบ้าน รุ่นทร่ 1653/1, รุ่นที่ 1653/1พร.125 อ.เมือง จ.แพร่
: ประธานแผนกกีฬาบาสเกตบอล จ.แพร่
: กรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดแพร่ 2 กรกฎาคม 2538 ส.ส. แพร่ พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 1 (ยุบสภา 27 ก.ย. 2539)
: 15 สิงหาคม 2538 เลขานุการคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ
: 11 พฤศจิกายน 2539 ส.ส. แพร่ พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 2
: 19 ธันวาคม 2539 กรรมาธิการการพลังงาน
: 18 พฤศจิกายน 2540 ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายคำรณ ณ ลำพูน)
: 16 ธันวคม 2540 กรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน
: 5 ตุลาคม 2541 ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายคำรณ ณ ลำพูน) ลาออก 2543
: 25 กันยายน 2543 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ)
: 6 มกราคม 2544 ส.ส. แพร่ เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์
: 12 มิถุนายน 2544 ประธานคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค
: 20 เมษายน 2546 กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์
: 5 มีนาคม 2548 กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์
: 15 กรกฎาคม 2551 รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์
: 13 มกราคม 2552 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายวิทยา แก้วภราดัย)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement