ประวัติจันทนิภา เกษมศรี ข้อมูลล่าสุดของจันทนิภา เกษมศรี

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

จันทนิภา เกษมศรี

จันทนิภา  เกษมศรี

จันทนิภา เกษมศรี

เพศ หญิง
วันที่เกิด 1 มี.ค. 2511
อายุ 50 ปี
นับเป็นทายาทรุ่นที่ 3 แห่งราชสกุลเกษมศรี ที่ต้นตระกูลคือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกษมศรีศุภโยค กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ พระราชโอรสองค์ที่ 30 แห่งรัชกาลที่ 4 กับเจ้าจอมมารดาจันทร์ ซึ่งผ่านมาเพียง 3-4 ช่วงอายุคน ลูกหลานในราชสกุลเกษมศรีสืบทอดสายเลือดกันมากว่า 100 ชีวิต และมีการรวมตัวกันอย่างเป็นปึกแผ่นมาจนถึงทุกวันนี้

ประวัติครอบครัว
บิดา ม.ร.ว.วีระเดช เกษมศรี
มารดา นางอนงค์ เกษมศรี

การศึกษา
โรงเรียนอนุบาลอุดมศาสตร์, ประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนศรีวิกรม์, ปริญญาตรี คณะบริหาร (เลขานุการ) ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ปริญญาโท ด้านเทคโนโลยีบริหารสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเมอร์เชอร์ เมืองแอตแลนต้า ประเทศสหรัฐอเมริกา

การทำงาน
ทำงานครั้งแรกที่บริษัท เมโทรซิสเต็ม จำกัด ประมาณ 4 เดือน แล้วย้ายมาทำงานที่โรงแรมแลนด์มาร์คฝ่ายประชาสัมพันธ์
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพมหานคร
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement