ประวัติชวลิต ยงใจยุทธ ข้อมูลล่าสุดของชวลิต ยงใจยุทธ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ชวลิต ยงใจยุทธ

ชวลิต ยงใจยุทธ

ชวลิต ยงใจยุทธ

เพศ ชาย
วันที่เกิด 15 พ.ค. 2475
อายุ 89 ปี
ตามคาด! เกมปฏิรูปการเมืองจุดพลุแล้ว ฝ่ายเสียงข้างมากในสภาฯ เริ่มเดินสายทาบทามบุคคลสำคัญ ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก บ้างก็ตกปากรับคำ บ้างก็ไม่ร่วมเกมการเมืองด้วย แต่หนึ่งในนั้น นักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่ที่ขาดเสียไม่ได้กระไร คือ "บิ๊กจิ๋ว" ซึ่งหลังจากส่ง 2 เทพ ไปทาบทามแล้ว ก็ได้ให้คำตอบว่า จะเข้าร่วมสภาปฏิรูปการเมือง พร้อมประกาศต้องช่วยกันทำให้บ้านเมืองสงบ แถมเยินยอทิ้งท้าย รัฐบาลเสียสละ...

ชื่อ -สกุล : พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ

ชื่อเล่น : ตึ๋ง

ฉายา : บิ๊กจิ๋ว

วันเกิด :15 พ.ค. 2475

ครอบครัว : เป็นบุตรของ ร.อ.ชั้น และ นางสุรีย์ศรี (เดิมชื่อ ละมุน ) ยงใจยุทธมีพี่สาวร่วมมารดาเดียวกัน 1 คน ชื่อ สุมน สมสาร และน้องชายต่างมารดา 1 คน ชื่อ ธรรมนูญ ยงใจยุทธ มีภรรยาคนแรกชื่อ วิภา มีบุตร 3 คน คือ นายคฤกพล ยงใจยุทธ (ต้อย) นางอรพินท์ นววงศ์ (ติ๋ม) และ นางสาวศรีสุภางค์ ยงใจยุทธ (แต๋ม) ภรรยาคนที่ 2 ชื่อ นางพิมพ์นิภา มนตรีอาภรณ์ หรือนางประเสริฐศรี จันทร์อาภรณ์ ภรรยาคนที่ 3 ชื่อ คุณหญิงพันธุ์เครือ นามสกุลเดิม ลิมปิภมร เป็นลูกครึ่งเนเธอร์แลนด์-อินโดนีเซีย ไม่มีบุตร

การศึกษา :

-20 พฤศจิกายน 2551 อุปสมบทที่วัดพระธาตุจอมทองวรวิหาร อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ฉายาว่า "อุตฺตมญาโณ" แปลว่า ผู้มีความรู้อันสูงส่ง หรือผู้มีญาณแห่งการปฏิบัติธรรมสูงสุด
-28 ตุลาคม 2532 ประกาศเกียรติคุณ และปริญญาเอก นิติศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัย ศรีปทุม
-4 พฤศจิกายน 2531 ประกาศเกียรติคุณและปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-23 กรกฎาคม 2530 ประกาศเกียรติคุณและปริญญาเอก ศิลปศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากบัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-27 มีนาคม 2530 ประกาศเกียรติคุณและปริญญาเอก นิติศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัย เปปเปอร์ไดน์ สหรัฐอเมริกา
-ปี 2515 หลักสูตรชั้น NOVICE ได้รับเครื่องหมายแสดงความสามารถในการกระโดดร่ม จาก กองทัพบก สหรัฐอเมริกา
-ปี 2512 หลักสูตรกระโดดร่มนายทหารชั้นผู้ใหญ่ รุ่นที่ 2 จากกองทัพบกไทย
- หลักสูตรเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ที่ฟอร์ด ลีเวินเวิทร์ สหรัฐฯ
-ปี 2507 หลักสูตรเสนาธิการกิจ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ประเทศไทย
-ปี 2505 หลักสูตรผู้บังคับกองพัน โรงเรียนการสื่อสาร ประเทศไทย
-ปี 2504 หลักสูตรฝึกงานการประกอบและซ่อมเครื่องมือสื่อสาร กองทัพน้อยที่ 9 เกาะริวกิว โอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น
-ปี 2502 หลักสูตรการซ่อมเครื่องไมโครเวฟ โรงเรียนสื่อสารกองทัพบก ฟอร์ตบอนมัธ สหรัฐอเมริกา
-ปี 2496 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประเทศไทย
-ปี 2492 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.1/นตน.08 : หมายเลขประจำตัว 5565)
-ปี 2492 มัธยมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
-ปี 2492 มัธยมศึกษา โรงเรียนอำนวยศิลป์
-ปี 2491 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอำนวยศิลป์ รุ่นลมหวล

การทำงาน /ตำแหน่งหน้าที่ :

1 ตุลาคม 2530 รักษาราชการผู้บัญชาการทหารสูงสุด คนที่ 12 (รักษาราชการ) (1 ต.ค.2530-28 มี.ค.2533)
27 พฤษภาคม 2529 ผู้บัญชาการทหารบก คนที่ 24 ( 27 พ.ค.2529-29 มี.ค.2533 )
1 ตุลาคม 2528 เสนาธิการทหารบก
1 ตุลาคม 2526 รองเสนาธิการทหารบก
1 ตุลาคม 2525 ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายยุทธการ
2524 เจ้ากรมยุทธการทหารบก และหัวหน้าฝ่ายยุทธการ กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบแห่งชาติ
1 ตุลาคม 2523 เจ้ากรมยุทธการทหารบก
1 ตุลาคม 2522 เสนาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
4 ตุลาคม 2522 นายทหารคนสนิทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์) และประจำ กองบัญชาการทหารบก
9 กรกฎาคม 2514 หัวหน้ากอง กรมยุทธการทหารบก
2511 นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำกรม กรมยุทธการทหารบก
2510 นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึกกรมทหารอาสาสมัคร
- อาจารย์โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
2503 ผู้บังคับกองร้อยซ่อมบำรุงเครื่องสื่อสารเขตหลัง กรมการทหารสื่อสาร
25 มกราคม 2497 ว่าที่ร้อยตรี ประจำกองกลาง กรมทหารสื่อสาร

ตำแหน่งทางการเมือง:

24 กันยายน 2551 รองนายกรัฐมนตรี (ลาออก 7 ต.ค.2551)
3 ตุลาคม 2545 รองนายกรัฐมนตรี
14 กรกฎาคม 2545 กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย (ลาออก 1 มี.ค.2548)
17 กุมภาพันธ์ 2544 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (พ้น 3 ต.ค.2545)
17 กุมภาพันธ์ 2544 รองนายกรัฐมนตรี
6 มกราคม 2544 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคความหวังใหม่ (สมัยที่ 5)
16 พฤษภาคม 2543 หัวหน้าพรรคความหวังใหม่ (ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุพรรค 28 มี.ค.2545)
12 พฤษภาคม 2542 ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (ลาออก 30 เม.ย.2543)
2 กันยายน 2541 ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (ลาออก 27 เม.ย.2542)
2 กันยายน 2541 หัวหน้าพรรคความหวังใหม่ (ลาออก 19 เม.ย.2542)
26 พฤศจิกายน 2540 ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (ลาออก 2 มิ.ย.2541)
25 พฤศจิกายน 2539 นายกรัฐมนตรี คนที่ 22 (ลาออก 6 พ.ย.2540)
29 พฤศจิกายน 2539 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
17 พฤศจิกายน 2539 ส.ส. นครพนม เขต 1 พรรคความหวังใหม่ (สมัยที่ 4)
18 กรกฎาคม 2538 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (ยุบสภา 27 ก.ย.2539)
18 กรกฎาคม 2538 รองนายกรัฐมนตรี (ยุบสภา 27 ก.ย.2539)
2 กรกฎาคม 2538 ส.ส. นครพนม เขต 1 พรรคความหวังใหม่ (สมัยที่ 3) (ยุบสภา 27 ก.ย.2539)
14 กรกฎาคม 2537 รองนายกรัฐมนตรี (ลาออก 25 ต.ค.2537)
23 กันยายน 2536 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม คนที่ 1 (23 ก.ย.2536-7 ม.ค.2537)
20 พฤศจิกายน 2535 ประธานกรรมการพิสูจน์และสืบหาบุคคลที่สูญหายจากเหตุชุมนุมประท้วง
29 กันยายน 2535 ประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
29 กันยายน 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ลาออก 11 ธ.ค. 2537)
13 กันยายน 2535 ส.ส. นนทบุรี เขต 1 พรรคความหวังใหม่ (สมัยที่ 2) (ยุบสภา 19 พ.ค. 2538)
23 พฤษภาคม 2535 ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
22 มีนาคม 2535 ส.ส. นนทบุรี เขต 1 พรรคความหวังใหม่ (สมัยแรก)
4 เมษายน 2534 หัวหน้าพรรคความหวังใหม่ (ลาออก 2 มิ.ย. 2541)
30 มีนาคม 2533 รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (ลาออก)
22 เมษายน 2530 สมาชิกวุฒิสภา (ลาออก 31 ส.ค. 2533)
2526 สมาชิกวุฒิสภา
24 เมษายน 2524 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
22 เมษายน 2524 สมาชิกวุฒิสภา

ราชการพิเศษ :

-มกราคม 2531 นายทหารพิเศษ ประจำกองนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ กรมยุทธศึกษา ทหารเรือ , ประจำกองบัญชาการ กรมทหารราบที่ 3 รักษาพระองค์ นาวิกโยธิน , ประจำกรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และประจำกองพันอากาศโยธินที่ 1 รักษาพระองค์ กรมอากาศโยธิน
-ธันวาคม 2530 นายกองเอก กองอาสารักษาดินแดน
-เมษายน 2529 นายทหารพิเศษประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์, ประจำกรมทหารราบ ที่ 11 รักษาพระองค์ , ประจำกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
-มกราคม 2529 ตุลาการศาลทหารสูงสุด
-ตุลาคม 2526 นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ และประจำกรมทหารม้า ที่ 4 รักษาพระองค์
-กันยายน 2526 นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์
-เมษายน 2526 ราชองครักษ์เวรพิเศษ
-มีนาคม 2526 ผู้อำนวยการศูนย์ยุทธการกองทัพบก และหัวหน้าฝ่ายยุทธการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ
-2524 ประธานกรรมการ คณะกรรมการศึกษาเรื่องพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
-พฤษภาคม 2524 ราชองครักษ์เวร
-2512-2515 ราชการพิเศษปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
-2510 ราชการสงครามเวียดนาม
-2508-2509 ราชการพิเศษในการยับยั้งการรุกรานของฝ่ายคอมมิวนิสต์
-2494 ราชการพิเศษกรณีปราบจราจล

ตำแหน่งอื่นๆ :

27 มิถุนายน 2549 ประธานที่ปรึกษาศูนย์อำนวยการต่อสู่เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ
15 มีนาคม 2549 นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม
27 ธันวาคม 2548 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการต่อสู่เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ
27 ธันวาคม 2548 ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านนโยบายขจัดความยากจน
- ประธานกรรมการข้าราชการตำรวจ
17 กุมภาพันธ์ 2544 ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
17 กุมภาพันธ์ 2544 ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) (ลาออก 19 มี.ค.2545)
9 มกราคม 2540 ประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement