ประวัติวัชรพล ประสารราชกิจ ข้อมูลล่าสุดของวัชรพล ประสารราชกิจ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

วัชรพล ประสารราชกิจ

วัชรพล  ประสารราชกิจ

วัชรพล ประสารราชกิจ

เพศ ชาย
วันที่เกิด 9 ก.ย. 2497
อายุ 67 ปี
นายกฯอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ให้สัมภาษณ์จากสหรัฐฯมาไทยผ่านเว็บคอนเฟอเรนซ์ ยืนยันว่า โลกไม่ได้หมุนรอบตำแหน่ง ผบ.ตร. การประชุม ก.ต.ช.เพื่อเลือก ผบ.ตร.คนใหม่เดี๋ยวกลับไปเรียบร้อยเอง ทำให้ชื่อ พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รองผบ.ตร. และ โฆษก ตร.อาจเป็นม้ามืดสอดแทรกตัวเต็งอย่าง พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ จเรตำรวจแห่งชาติ และ พล.ต.อ.จุมพล มั่นหมาย รอง ผบ.ตร. เข้าเส้นชัยคว้าตำแหน่ง ผบ.ตร.คนใหม่ ได้

ประวัติครอบครัว :
เป็นบุตรของ นางเอี่ยมจิตต์ ประสารราชกิจ (เสียชีวิต) สมรสกับนางปิยานันท์ ประสารราชกิจ มีบุตร 2 คน ชาย 1 คนและผู้หญิง 1 คน

การศึกษา :
ปริญญาเอก ด้านอาชญาวิทยา จาก Florida State u. สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท ด้านการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม จาก U. of Alabama สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.) รุ่นที่ 29 การศึกษา ชั้นมัธยมต้น-ปลาย โรงเรียนวิมุติยาพิทยากร

การทำงาน /หน้าที่ :
3 เมษายน 2552 รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ด้านบริหาร
1 ตุลาคม 2549 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 5 มี.ค.2551)
1 ตุลาคม 2546 ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
2 ตุลาคม 2543 รองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
2 ตุลาคม 2541 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
4 ตุลาคม 2539 ผู้บังคับการกองการต่างประเทศ
2 ตุลาคม 2535 รองผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
11 มีนาคม 2534 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง
1 ธันวาคม 2533 ผู้กำกับการฝ่าย 3 กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด
16 ตุลาคม 2531 นายเวรอธิบดีกรมตำรวจ
1 พฤศจิกายน 2530 ผู้ช่วยนายเวรอธิบดีกรมตำรวจ
1 ตุลาคม 2528 ผู้ช่วยนายเวรรองอธิบดีกรมตำรวจ ฝ่ายกิจการพิเศษ ติดยศ ว่าที่ ร.ต.ต. เป็น รอง สวป.สน.พญาไท

ตำแหน่งอื่นๆ :
9 มิถุนายน 2552 กรรมการการเคหะแห่งชาติ
12 ธันวาคม 2549 กรรมาธิการการยุติธรรม การตำรวจและสิทธิมนุษยชน
11 ตุลาคม 2549 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สมัยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement