ประวัติภัทริน ซอโสตถิกุล ข้อมูลล่าสุดของภัทริน ซอโสตถิกุล
วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ภัทริน ซอโสตถิกุล

ภัทริน  ซอโสตถิกุล

ภัทริน ซอโสตถิกุล

เพศ หญิง
วันที่เกิด 7 ก.ย. 2519
อายุ 42 ปี
ผู้หญิงเก่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ ซีคอนสแควร์ ชั้น 2 ที่กลายเป็น Shopping Fashion Intrend ที่มีสีสันในสไตล์ Season Trendy Mall จนถึงทุกวันนี้

ชื่อ-สกุล : ภัทริน ซอโสตถิกุล

วันเกิด : 07 กันยายน 1976

ครอบครัว : บิดา นายเกรอกชัย ซอโสตถิกุล
มารดา รศ.รัชนี ซอโสตถิกุล
เป็นบุตรคนสุดท้อง ในจำนวนพี่น้อง 4 คน
1. น.ส.ขจาริน ซอโสตถิกุล ผู้บริหาร บ.B Complete Zdeco
2. นายชัยยุต ซอโสตถิกุล กรรมการบริหาร บ.B Complete Zdeco
3. ร.อ.หญิง พญ.ดารินทร์ ซอโสตถิกุล อาจารย์แพทย์เด็ก โรงพยาบาลจุฬาฯ
4. น.ส.ภัทริน ซอโสตถิกุล

การศึกษา : - ประกาศนียบัตร Professional Development Intermational Council of Shopping Center (ICSC) ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท จากประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ1 (เหรียญทอง) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
- ชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
- ระดับอนุบาลจากโรงเรียนอนุบาลจุไรรัตน์

ประวัติการทำงาน : - กรรมการผู้จัดการ บริษัท รีโนวา จำกัด
- คอลัมนิสต์ ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หน้าธุรกิจการตลาด-เรียลเอสเตท
- อาจารย์พิเศษ วิชา Retial Management and Design ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement