ประวัติสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ข้อมูลล่าสุดของสุพจน์ ทรัพย์ล้อม

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สุพจน์ ทรัพย์ล้อม

สุพจน์ ทรัพย์ล้อม

สุพจน์ ทรัพย์ล้อม

เพศ ชาย
วันที่เกิด 24 ก.พ. 2496
อายุ 67 ปี
อดีตปลัดกระทรวงคมนาคมถึงกับอุบเงียบ...เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่า "สุพจน์ ทรัพย์ล้อม"​ ร่ำรวยผิดปกติ โดยมีทรัพย์สินมากผิดปกติ และมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติจำนวน 17,553,000 บาท และทองคำรูปพรรณน้ำหนัก 10 บาท หลังคนร้ายนำเงินที่ได้จากการปล้นทรัพย์ไปซื้อ เรื่องนี้ ป.ป.ช.เตรียมส่งต่อให้อัยการสูงสุด ดำเนินคดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินต่อไป

ชื่อ-นามสกุล : สุพจน์ ทรัพย์ล้อม

การศึกษา :

-โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
- โรงเรียนเซนต์จอห์น
- ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (วศบ.โยธา)
- หลักสูตร นับริหารระดับสูง นบส.1 รุ่น 36 (ก.พ.)
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณราจักร วปอ.รุ่น 45
- หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รุ่นที่ 16

การทำงาน/หน้าที่ :
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 3 กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นนายช่างโยธา 3 กองควบคุมการก่อสร้าง โครงการย่อม กรมชลประทาน
- ไปกระทรวงคมนาคม เป็น วิศวกรออกแบบทาง กรมทางหลวง ระดับ 3-8 กองสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
- ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม กรมทางหลวง
- ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม
- รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
- อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
- อธิบดีกรมทางหลวง
1 ต.ค. 2552 ปลัดกระทรวงคมนาคม
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement