ประวัติอรศรี วังวิวัฒน์ ข้อมูลล่าสุดของอรศรี วังวิวัฒน์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

อรศรี วังวิวัฒน์

อรศรี วังวิวัฒน์

อรศรี วังวิวัฒน์

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
คุณหญิงอรศรี ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นประจำปี 2552 จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ในฐานะแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ส่วนผลงานเกียรติคุณและเกียรติประวัติอื่นๆ มีมากมายเหนือกว่าที่จะบรรยายได้

มีธิดา ชื่อ ปิ่นทิพย์ บูรณสถิตพร

อดีตข้าราชบริพารในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ,กรรมการทุนการกุศลสมเด็จย่า และประธานทุนการกุศลสมเด็จย่า
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement