ประวัติสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ข้อมูลล่าสุดของสมชาย วงศ์สวัสดิ์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สมชาย วงศ์สวัสดิ์

สมชาย วงศ์สวัสดิ์

สมชาย วงศ์สวัสดิ์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 31 ส.ค. 2490
อายุ 73 ปี
ถึงเวลาเดินลุยสุดซอย หลังนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ประธานที่ปรึกาษคณะยุทธศษสตร์พรรคเพื่อไทนออกมาพูดถึงร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมว่าวันนี้เรื่องเข้าสู่การพิจารณาของสภาแล้วต้องเดินต่อไปไม่มีใครไปสั่งให้ถอยได้ เพราะเราทะเลาะกันมา 7-8 ปีแล้วน่าจะคืนความเป็นธรรมไม่ต้องรบราฆ่าฟันกันอีก...

ประวัติ :

ชื่อจริง/นามสกุล : สมชาย วงศ์สวัสดิ์

วันที่เกิด : 31 ส.ค.2490 ที่ ต.แสนขัน อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช (เดิม ต.ละอาย)

ประวัติครอบครัว :

- เป็นบุตรของ บิดา นายเจิม วงศ์สวัสดิ์ (เสียชีวิต) กับ มารดา นางดับ
- มีพี่น้อง 5 คน เป็นชาย 3 คน หญิง 2 คน
- สมรสกับ นาง เยาวภา นามสกุลเดิม ชินวัตร มีบุตร 3 คน เป็นชาย 1 คน และ หญิง 2 คน ประกอบด้วย
นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ (เชน)
นางสาวชินณิชา วงศ์สวัสดิ์ (เชียร์)
นางสาว ชยาภา วงศ์สวัสดิ์ (เชอรี่)

การศึกษา :
- ปริญญาบัตรหลักสูตรป้องกันราชอณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอณาจักร รุ่นที่ 38 และ รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต หลักสูตรการจัดการภาครัฐบาลและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย (นบท.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มัธยมศึกษา จากโรงเรียนอำนวยศิลป์ พญาไท
- มัธยมศึกษา โรงเรียนพิสิฐอนุสรณ์
- ประถมศึกษา โรงเรียนวัดแสนขัน

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
-ผู้ช่วยผู้พิพากษากระทรวงยุติธรรม
- ผู้พิพากษาประจำกระทรวง -
-ผู้พิพากษา ศาลแขวงเชียงใหม่
-ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม่
-ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงราย
-ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพังงา
-หัวหน้าศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง
-ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชลบุรี
-ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี
-ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาธนบุรี
-ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3
-ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 2
-รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
-ปลัดกระทรวงยุติธรรม (ต่อครั้งที่ 1 ตั้งแต่ 11 พ.ย.2546-10 พ.ย.2547) (ต่อครั้งที่ 2 ตั้งแต่ 11 พ.ย.2547-10 พ.ย.2548) (ต่อครั้งที่ 3 ตั้งแต่ 11 พ.ย.2548-10 พ.ย.2549) และ ปลัดกระทรวงแรงงาน (ลาออก 22 ก.ย.2549) ตำแหน่งอื่น ๆ : ประธานรุ่นนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 09
-กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
-กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
-กรรมการตุลาการ โดยตำแหน่ง
-กรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ลาออก)
-กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล (ลาออก)
- กรรมการการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
- กรรมการข้าราชการพลเรือน
- กรรมการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (แทนนายจุลจิตต์ บุณยเกตุ)
-กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
-กรรมการข้าราชการตำรวจ
-กรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจแห่งชาติ (กต.ตร.)
- กรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ บมจ.ทอท.
-กรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
-กรรมการกฎหมาย
-กรรมการข้าราชการพลเริอน
- กรรมการกฤษฎีกา
-กรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
-กรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติโดยตำแหน่ง
- กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
-กรรมการธนาคารกรุงไทย
-กรรมการข้าราชการพลเรือน
-รองประธานกรรมการพัฒนาระบบการศึกษาและการเรียนรู้
- รองประธานกรรมการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และ ประธานกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

ตำแหน่งทางการเมือง :
- รองหัวหน้าพรรคพลังประชาชน
- ส.ส. ระบบสัดส่วน กลุ่ม 1 พรรคพลังประชาชน
-รองนายกรัฐมนตรี (พ้นตำแหน่ง 9 ก.ย.2551)
-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พ้นตำแหน่ง 9 ก.ย.2551)
-นายกรัฐมนตรี คนที่ 26 (พ้นตำแหน่งเนื่องจากถูกเพิกถอนสิทธิ ในกรณียุบพรรคพลังประชาชน 2 ธ.ค.2551) และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (พ้นตำแหน่งเนื่องจากถูกเพิกถอนสิทธิ ในกรณียุบพรรคพลังประชาชน 2 ธ.ค.2551)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement