ประวัติสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ข้อมูลล่าสุดของสมชาย วงศ์สวัสดิ์
วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สมชาย วงศ์สวัสดิ์

สมชาย วงศ์สวัสดิ์

สมชาย วงศ์สวัสดิ์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 31 ส.ค. 2490
อายุ 71 ปี
ถึงเวลาเดินลุยสุดซอย หลังนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ประธานที่ปรึกาษคณะยุทธศษสตร์พรรคเพื่อไทนออกมาพูดถึงร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมว่าวันนี้เรื่องเข้าสู่การพิจารณาของสภาแล้วต้องเดินต่อไปไม่มีใครไปสั่งให้ถอยได้ เพราะเราทะเลาะกันมา 7-8 ปีแล้วน่าจะคืนความเป็นธรรมไม่ต้องรบราฆ่าฟันกันอีก...

ประวัติ :

ชื่อจริง/นามสกุล : สมชาย วงศ์สวัสดิ์

วันที่เกิด : 31 ส.ค.2490 ที่ ต.แสนขัน อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช (เดิม ต.ละอาย)

ประวัติครอบครัว :

- เป็นบุตรของ บิดา นายเจิม วงศ์สวัสดิ์ (เสียชีวิต) กับ มารดา นางดับ
- มีพี่น้อง 5 คน เป็นชาย 3 คน หญิง 2 คน
- สมรสกับ นาง เยาวภา นามสกุลเดิม ชินวัตร มีบุตร 3 คน เป็นชาย 1 คน และ หญิง 2 คน ประกอบด้วย
นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ (เชน)
นางสาวชินณิชา วงศ์สวัสดิ์ (เชียร์)
นางสาว ชยาภา วงศ์สวัสดิ์ (เชอรี่)

การศึกษา :
- ปริญญาบัตรหลักสูตรป้องกันราชอณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอณาจักร รุ่นที่ 38 และ รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต หลักสูตรการจัดการภาครัฐบาลและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย (นบท.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มัธยมศึกษา จากโรงเรียนอำนวยศิลป์ พญาไท
- มัธยมศึกษา โรงเรียนพิสิฐอนุสรณ์
- ประถมศึกษา โรงเรียนวัดแสนขัน

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
-ผู้ช่วยผู้พิพากษากระทรวงยุติธรรม
- ผู้พิพากษาประจำกระทรวง -
-ผู้พิพากษา ศาลแขวงเชียงใหม่
-ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม่
-ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงราย
-ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพังงา
-หัวหน้าศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง
-ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชลบุรี
-ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี
-ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาธนบุรี
-ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3
-ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 2
-รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
-ปลัดกระทรวงยุติธรรม (ต่อครั้งที่ 1 ตั้งแต่ 11 พ.ย.2546-10 พ.ย.2547) (ต่อครั้งที่ 2 ตั้งแต่ 11 พ.ย.2547-10 พ.ย.2548) (ต่อครั้งที่ 3 ตั้งแต่ 11 พ.ย.2548-10 พ.ย.2549) และ ปลัดกระทรวงแรงงาน (ลาออก 22 ก.ย.2549) ตำแหน่งอื่น ๆ : ประธานรุ่นนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 09
-กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
-กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
-กรรมการตุลาการ โดยตำแหน่ง
-กรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ลาออก)
-กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล (ลาออก)
- กรรมการการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
- กรรมการข้าราชการพลเรือน
- กรรมการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (แทนนายจุลจิตต์ บุณยเกตุ)
-กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
-กรรมการข้าราชการตำรวจ
-กรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจแห่งชาติ (กต.ตร.)
- กรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ บมจ.ทอท.
-กรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
-กรรมการกฎหมาย
-กรรมการข้าราชการพลเริอน
- กรรมการกฤษฎีกา
-กรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
-กรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติโดยตำแหน่ง
- กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
-กรรมการธนาคารกรุงไทย
-กรรมการข้าราชการพลเรือน
-รองประธานกรรมการพัฒนาระบบการศึกษาและการเรียนรู้
- รองประธานกรรมการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และ ประธานกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

ตำแหน่งทางการเมือง :
- รองหัวหน้าพรรคพลังประชาชน
- ส.ส. ระบบสัดส่วน กลุ่ม 1 พรรคพลังประชาชน
-รองนายกรัฐมนตรี (พ้นตำแหน่ง 9 ก.ย.2551)
-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พ้นตำแหน่ง 9 ก.ย.2551)
-นายกรัฐมนตรี คนที่ 26 (พ้นตำแหน่งเนื่องจากถูกเพิกถอนสิทธิ ในกรณียุบพรรคพลังประชาชน 2 ธ.ค.2551) และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (พ้นตำแหน่งเนื่องจากถูกเพิกถอนสิทธิ ในกรณียุบพรรคพลังประชาชน 2 ธ.ค.2551)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement