ประวัติประสิทธิ์ โพธสุธน ข้อมูลล่าสุดของประสิทธิ์ โพธสุธน

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ประสิทธิ์ โพธสุธน

ประสิทธิ์ โพธสุธน

ประสิทธิ์ โพธสุธน

เพศ ชาย
วันที่เกิด 29 มิ.ย. 2487
อายุ 75 ปี
แม้ จะถูกปล่อยข่าวว่า มีการสอดไส้แก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 2550 ขยายอายุ ส.ว.สรรหา และ เปิดทางให้ ส.ว.หลังหมดวาระแล้วสามารถลงสมัคร ส.ส.หรือ เป็นรัฐมนตรี ได้ทันที หรือ ประเด็น ส.ว.บางส่วนเริ่มถอนรายชื่อออกไป แต่ไม่ได้ทำให้ ประสิทธิ์ โพธสุธน ส.ว.สุพรรณบุรี แกนนำรวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรธน.ฝั่ง ส.ว. ท้อแท้ กลับประกาศชัดเจนนำรายชื่อส.ว.ที่รวบรวมได้ไปรวมกับส.ส. วันจันทร์ที่ 7ก.ย. เพื่อยื่นต่อประธานรัฐสภา เสนอแก้ไขรธน. นั่น คือเหตุผลว่าทำไม อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ต้องนำประเด็นนี้เข้าหารือ ครม.กำหนดวันเปิดสภาอภิปรายทั่วไปเรื่องแก้ไข รธน. ทั้งที่เสียงแข็งว่ารธน.เป็นแค่ส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการเมืองเท่านั้น

ชื่อจริง/นามสกุล : ประสิทธิ์ โพธสุธน

วันเกิด : 29 มิ.ย. 2487

สถานภาพ : เป็นบุตรของ นายเป็กเฮี่ยง นางยิ้น สมรสกับ นางดวงเเข โพธสุธน

การศึกษา : ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฏหมายเปรียบเทียบ Southern Methodist University School of Law สหรัฐอเมริกา , ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฏหมายอวกาศ Southern Methodist University School of Law สหรัฐอเมริกา

การทำงาน /หน้าที่ : ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการร่างกฏหมาย สำนักงานคณะกรรมการร่างกฏหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา , กรรมการสิ่งเเวดล้อมแห่งชาติ สำนักงานสิ่งเเวดล้อมแห่งชาติ ,ประธานกรรมการบริษัทในเครือ พี.พี. กรุ๊ป , สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดเชียงราย 22 มีนาคม 2543 (ถูก กกต.แขวน) , สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสุพรรณบุรี , ประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม และ กรรมาธิการการพลังงาน
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement