ประวัติสมเกียรติ ศรลัมพ์ ข้อมูลล่าสุดของสมเกียรติ ศรลัมพ์
วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สมเกียรติ ศรลัมพ์

สมเกียรติ  ศรลัมพ์

สมเกียรติ ศรลัมพ์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 4 ส.ค. 2499
อายุ 62 ปี
ชื่อ สมเกียรติ ศรลัมพ์ ส.ส.สัดส่วน พรรคเพื่อแผ่นดิน กลุ่ม พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก ส.ส.สัดส่วน พรรคเพื่อแผ่นดิน ปรากฏพร้อมกับข้อมูลว่า มีรายชื่อ 90 ส.ส. และ 80 ส.ว. อยู่ในมือ เตรียมยื่น ชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภา เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2550 ใน 7 ประเด็น ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์ ฯ ทำให้พรรคร่วมรัฐบาล ต้องพลิกเกมรับมือแทบไม่ทัน เรียกประชุมด่วน วันจันทร์ที่ 7 ก.ย.นี้

ชื่อจริง/นามสกุล : สมเกียรติ ศรลัมพ์

วันเกิด : 4 ส.ค.2499

การศึกษา : รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง, พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.) และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ตำแหน่ง/หน้าที่ : รับราชการ เป็นปลัดอำเภอ ย้ายไปปฏิบัติราชการพิเศษผู้ประสานงานประจำราชสำนัก จากนั้นออกไปเป็นที่ปรึกษาโครงการกรรมการบริษัท ศรีนครแอ๊กโกรเอ็กซ์เชนจ์ จำกัด ควบคู่กับอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย เริ่มเข้าสู่วงการการเมือง เป็นสมาชิกวุฒิสภานครสวรรค์ 4 มี.ค.2543, รองประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและวัฒนธรรม คนที่ 3 และเลขานุการคณะกรรมาธิการการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม , กรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน (แทน พล.อ.มนัส อร่ามศรี) , กรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญประจำจังหวัดปทุมธานี ปี 2549, ส.ส. ระบบสัดส่วน กลุ่ม 2 พรรคเพื่อแผ่นดิน , กรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ปสส.) , ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี , รองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณแผ่นดินสภาผู้แทนราษฎร
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement