ประวัติยุคล ลิ้มแหลมทอง ข้อมูลล่าสุดของยุคล ลิ้มแหลมทอง

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ยุคล ลิ้มแหลมทอง

ยุคล  ลิ้มแหลมทอง

ยุคล ลิ้มแหลมทอง

เพศ ชาย
วันที่เกิด 12 เม.ย. 2493
อายุ 71 ปี
กรณีม็อบสวนยางน่าจะบานปลาย หลายฝ่ายรวมทั้งตัว"ยุคล"ออกมาฟันธงมีประเด็นการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้การลงพื้นที่จ.สุราษฎร์ธานี โดยไม่เข้าพบกลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณแยกควนหนองหงษ์ ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราชในช่วงที่ผ่านมา เจ้าตัวระบุชัดจากรายงานที่ได้รับว่า ไม่มีแกนนำเกษตรกรตัวจริง มีแต่ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ หากลงไปพูดคุยคงไม่จบอย่างแน่นอน

พร้อมย้ำว่า การขึ้นราคายางพาราเป็น 120 บาทต่อกิโลกรัมตามข้อเรียกร้อง ไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ทำให้กลไกตลาดและราคายางพาราบิดเบือน กระทบต่อเสถียรภาพราคายางในระยะยาว อีกทั้งราคายางพาราในตลาดโลกขณะนี้มีแนวโน้มตกต่ำ และไม่อยากให้เปรียบเทียบกับการรับจำนำข้าวเพราะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ตั้งแต่กระบวนการใช้ประโยชน์ที่ดิน กระบวนการแปรรูปผลผลิต และความต้องการของตลาด โดยที่ผ่านมาบอกอย่างชัดเจนว่า ได้เข้าไปแก้ไข  แนะนำให้นำยางไปแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม แต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับ ยังคงขายยางดิบและยางแผ่น ซึ่งเป็นสินค้าที่ล้นตลาด...เรื่องนี้ในฐานะรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ แม้เห็นว่า มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องชัวร์ แต่พร้อมจะช่วยเหลือเตรียมยื่นที่ประชุมครม.ของบ 1 หมื่นล้าน สนับสนุนยางพาราแบบครบวงจร โดยเฉพาะเรื่องการทำตลาด...

ประวัติบุคคลสำคัญ

ชื่อจริง/นามสกุล :นายสัตวแพทย์ ยุคล ลิ้มแหลมทอง

วันเกิด :12 เม.ย. 2493

การศึกษา : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 , หลักสูตรนักบริหารระดับสูง นบส. รุ่นที่ 23 , หลักสูตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , มินิ เอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ วปอ. รุ่นที่ 43 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การทำงาน /หน้าที่ : นายสัตว์แพทย์โท กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ , นักวิชาการสัตว์บาล 4 กองอาหารสัตว์, หัวหน้าฝ่ายสารวัตรอาหารสัตว์ (นายสัตว์แพทย์ 5) , นายสัตว์แพทย์ 6 กองควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ,เจ้าหน้าที่บริหารงานปศุสัตว์ กองควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ , ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม กรมปศุสัตว์ , ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมปศุสัตว์ , รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ฝ่ายบริหาร , อธิบดีกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นักบริหาร 10) , อธิบดีกรมปศุสัตว์ (นักบริหาร 10) และ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตำแหน่งอื่นๆ : กรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement