ประวัติเภสัชกรหญิง ดอกเตอร์ กฤษณา ไกรสินธุ์ ข้อมูลล่าสุดของเภสัชกรหญิง ดอกเตอร์ กฤษณา ไกรสินธุ์
วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

เภสัชกรหญิง ดอกเตอร์ กฤษณา ไกรสินธุ์

เภสัชกรหญิง ดอกเตอร์ กฤษณา ไกรสินธุ์

เภสัชกรหญิง ดอกเตอร์ กฤษณา ไกรสินธุ์

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
เภสัชกรหญิงคนเก่งที่เพิ่งคว้ารางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะมาหมาดๆ จากการอุทิศตนผลิตยาราคาถูกช่วยเหลือผู้ติดเอดส์ในประเทศที่ผู้ป่วยเข้าไม่ถึงยา โดยเฉพาะในแถบแอฟริกา

ชื่อ เภสัชกรหญิง ดอกเตอร์ กฤษณา นามสกุล ไกรสินธุ์

ชื่อเล่น - นามแฝง/ฉายา เภสัชกรยิปซี

วันที่เกิด 0/00/2496

บิดา เป็นแพทย์ มารดา เป็นพยาบาล มีพี่น้อง 2 คน

ถิ่นกำเนิด : อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชินี, ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปริญญาโท ด้าน PHARMACEUTICAL ANALYSIS จากมหาวิทยาลัย STRATHCLYDE ประเทศอังกฤษ และปริญญาเอก สาขาเภสัชเคมี มหาวิทยาลัย BATH ประเทศอังกฤษ

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ : ปี 2524 หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2532 หัวหน้าแผนกพัฒนาวิธีวิเคราะห์ กองควบคุมคุณภาพ องค์การเภสัชกรรม , ผู้อำนวยการกองวิชาการ ฝ่ายประกันคุณภาพ องค์การเภสัชกรรม , ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนา ฝ่ายประกันคุณภาพและวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม (ลาออก ปี 2545) เพื่อไปช่วยคนที่แอฟริกาตามสัญญา , ปี 2545 ที่ปรึกษาเภสัชกรอิสระ , ผู้อำนวยการโครงการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ องค์การเภสัชกรรม , ผู้บรรยายเกี่ยวกับเครื่องมือวิเคราะห์ยาตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก , ศาสตราจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยฮาบิน ประเทศจีน สอนวิชาสร้างโรงงาน และ วิชาเครื่องมือ , อาจารย์พิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เครื่องราช : ปี 2547 รางวัลนักวิทยาศาสตร์โลก (Global Scientist Award) จาก Letten Foundation ประเทศนอร์เวย์ , รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของโรงเรียนราชินี , 25 มกราคม 2551 บุคคลแห่งปีของเอเชีย ประจำปี 2551 โดย นิตยสาร รีดเดอร์ส ไดเจสท์ , 2552 รางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ ประจำปี 2552 จากมูลนิธิแมกไซไซ , 2552 ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลต้นแบบ จากสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เป็น หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, หัวหน้าแผนกพัฒนาวิธีวิเคราะห์ กองควบคุมคุณภาพองค์การเภสัชกรรม, ผู้อำนวยการกองวิชา การฝ่ายประกันคุณภาพองค์การเภสัชกรรม, ผู้อำนวยการกองวิชาการฝ่ายประกันคุณภาพองค์การเภสัชกรรม (ลาออกปี 2545 เพื่อไปช่วยคนที่แอฟริกาตามสัญญา), ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาฝ่ายประกันคุณภาพและวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์องค์การเภสัชกรรม, ผู้อำนวยการโครงการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ องค์การเภสัชกรรม

นอกจากนี้ยังเป็น ผู้บรรยายเกี่ยวกับเครื่องมือวิเคราะห์ยาตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก, ศาสตราจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยฮาบิน ประเทศจีน สอนวิชาสร้างโรงงาน และ วิชาเครื่องมือ และอาจารย์พิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เป็น เภสัชกรอิสระ ปี 2545, ร่วมออกแบบโรงงานผลิตยา ผลิตยาต้่านเอดส์ ชื่อ AFRIVIR ได้สำเร็จ ได้รับการยกย่องเป็น บุคคลแห่งปีของเอเชีย ประจำปี 2551 จากนิตยสารรีดเดอร์ส ไดเจสท์

ผลมาจากความทุ่มเทเพื่อผลักดันให้ผู้ป่วยยากไร้มีโอกาสใช้ยารักษาโรคเอดส์และมาลาเรีย และรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ ประจำปี 2552, ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลต้นแบบ ปี 2552 จากสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement