ประวัติสพรั่ง กัลยาณมิตร ข้อมูลล่าสุดของสพรั่ง กัลยาณมิตร
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สพรั่ง กัลยาณมิตร

สพรั่ง กัลยาณมิตร

สพรั่ง กัลยาณมิตร

เพศ ชาย
วันที่เกิด 8 ก.ค. 2491
อายุ 70 ปี
ชะตากรรม "บิ๊กเนม" คนตระกูล "วงษ์สุวรรณ" ในห้วงเวลานี้ ทั้ง น้อง-พี่ "บิ๊กป๊อด" พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รวมไปถึง "บิ๊กป้อม" พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยังหนาวๆร้อนๆไม่แพ้กัน ว่าจะยังมีชื่ออยู่ในตำแหน่งต่อไปถึงวันไหน เพราะอยู่ๆชื่อ ชื่อ "บิ๊กเปย" พล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร อดีต รองปลัดกระทรวงกลาโหม ก็โผล่มาเป็น แคนดิเดทเก้าอี้ รมว.กลาโหม หน้าตาเฉย ทั้งที่ตัวจริงคือ "บิ๊กบัง" พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน อดีต ประธาน คมช.

ชื่อจริง/นามสกุล พล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร

ชื่อเล่น/ฉายา นามแฝง/ บิ๊กเปย

วันเกิด 8 ก.ค. 2491

สถานภาพ เกิดที่ จ.ลำปาง เป็นบุตรคนสุดท้องในจำนวนพี่น้อง 8 คน ของ พ.ท.สุชาติ (เดิมชื่อศรี กัลยาณมิตร หรือขุนสุชาติ) และ นางเพ็ญแก้ว กัลยาณมิตร ประกอบด้วย นายศุกรี กัลยาณมิตร นายศุุภกร กัลยาณมิตร นายศุกล กัลยาณมิตร นางสาวกุลศักดิ์ กัลยาณมิตร นายศิลกัล กัลยาณมิตร นายสุรพล กัลยาณมิตร นายสุพพัต กัลยาณมิตร (มีชื่อเดิมว่า เพิ่มสุข) และ นายสพรั่ง กัลยาณมิตร สมรสกับ นาง วิภาดา มีบุตรชาย 3 คน ประกอบด้วย ร.ต. เอกวีร์ กัลยาณมิตร (อ้น) เรืออากาศตรี อัครวัต กัลยาณมิตร (อ้วน)และ นักเรียนนายเรืออากาศ เอกวริษฐ กัลยาณมิตร (อ๋อง)

การศึกษา จบนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 7 ,จบจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า , นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 18 , นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 43 , จบปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

การทำงาน/หน้าที่ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก , นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม , ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15, รองแม่ทัพน้อยที่ 3 , รองแม่ทัพภาคที่ 3 , แม่ทัพน้อยที่ 3 , แม่ทัพภาคที่ 3 , ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก , รองปลัดกระทรวงกลาโหม

ตำแหน่งอื่นๆ ราชองครักษ์เวร ,ผู้ช่วยเลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) (ยกเลิก 7 ก.พ.2551) , ประธานกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ บมจ.ทอท. (ลาออก) , กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด , ประธานกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (ลาออก 8 ก.พ.2551) , ประธานกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement