ประวัติอัมพรพิมพ์ วัชราภัย ข้อมูลล่าสุดของอัมพรพิมพ์ วัชราภัย
วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

อัมพรพิมพ์ วัชราภัย

อัมพรพิมพ์ วัชราภัย

อัมพรพิมพ์ วัชราภัย

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
เธอมัก ปรากฏตัวถี่และบ่อยครั้งในงานสังคมเป็นสิ่งที่เธอกระทำและประสบผลสำเร็จ ควบคู่กับการเป็นข่าวสังคมในหน้าสตรี-ไฮโซ ทั้งในหนังสือพิมพ์และนิตยสารผู้หญิง แฟชั่นทั้งหัวไทย หัวนอก เป็นการช่วงชิงพื้นที่ข่าว เป็นฟรีพีอาร์งานของเธอที่ไร้ต้นทุนแต่คุ้มค่าเป็นที่สุด

ประวัติครอบครัว
บิดา นายถนัด ศิลปิกุล (เสียชีวิต)
มารดา หม่อมหลวงปฤถา ศิลปิกุล
เป็นบุตรคนกลาง ในจำนวนพี่น้อง 3 คน
1. น.ส.อมรา ศิลปิกุล (เอื้อย) สมรสแล้ว มีธิดา ชื่อ น.ส.มณทิรา
2. น.ส.อัมพรพิมพ์ ศิลปิกุล (อี่) สมรสกับนายเปรมปรีดิ์ วัชราภัย
3. นายอนุถนัด ศิลปิกุล (อ้าย) เสียชีวิต
สมรสกับนายเปรมปรีดิ์ วัชราภัย มีบุตร-ธิดา 3 คน เป็นชาย 1 คน หญิง 2 คน บุตร-ธิดา 3 คนของอัมพรพิมพ์ ศิลปิกุล
ชื่อ 1. น.ส.ยุพาพักตร์ วัชราภัย
2. น.ส.ปฐมาภรณ์ วัชราภัย
3. นายเปรมมนัช วัชราภัย

การศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนดรุโณทยาน, ม.ศ. 3 โรงเรียนสาธิตประสานมิตร, มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬา ลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ที่เพนน์ซิลวาเนีย ยูนิเวอร์ซิตี้ โดยได้รับทุนของมหาวิทยาลัย

การทำงาน
เริ่มงานครั้งแรก เป็น Management Trainee, Reseach Manager และ Brand Manager ที่บริษัท ลีเวอร์บราเธอร์ บริษัท ลีเวอร์บราเธอร์ ตามลำดับ ต่อมาได้ย้ายการทำงานไปเป็น พนักงานแผนกเซลล์ ที่บริษัทดีทแฮล์ม ต่อมาได้ย้ายไปเป็น Vice President ของ Personal Care Product Division บริษัท เบอลี่ยุคเกอร์ และเป็น General Manager บริษัท ELCA ( Thailand) Limited บริษัทนำเข้าและจำหน่ายเครื่องสำอาง Estee Lauder, Clinique และ Aramis, General Manager บริษัท ELCA ( Thailand) Limited และนายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจเครื่องสำอาง

ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอลก้า ประเทศไทย จำกัด
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement