ประวัติจารุวรรณ เมณฑกา ข้อมูลล่าสุดของจารุวรรณ เมณฑกา

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

จารุวรรณ เมณฑกา

จารุวรรณ เมณฑกา

จารุวรรณ เมณฑกา

เพศ หญิง
วันที่เกิด 5 ก.ค. 2488
อายุ 76 ปี
เป็นที่ทราบกันแล้วว่า ผลการเลือกตั้ง ส.ว. ในเขตกรุงเทพฯ อย่างไม่เป็นทางการ "คุณหญิงเป็ด" ผู้สมัครเลือกตั้งหมายเลข 8 เข้าวินเป็นอันดับหนึ่ง ชนะใจคนเมืองหลวง ด้วยคะแนนท้วมท้นถึง 552,530 คะแนน เข้ามาเป็นอันดับ 1 ซึ่งทิ้งคู่แข่งอย่าง พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาท ผู้สมัครหมายเลข 1 อดีตผู้การกองปราบปราม ที่ได้คะแนน 267,947 ไปอย่างขาดลอย โดยการเลือกตั้งครั้งนี้ มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 4,365,905 คน แต่มาใช้สิทธิ์ 1,248,881 คน คิดเป็นร้อยละ28.61

ล่าสุด คุณหญิงจารุวรรณ ออกมาเผยว่า ยังไม่ขอมีความเห็นอะไรตอนนี้ ขอให้ผลการนับคะแนนออกมาเป็นทางการให้จบเรียบร้อยก่อน ไม่อยากพูดตอนนี้ เกรงว่าจะมีคนจ้องเล่นงานอยู่ เพราะมีศัตรูเยอะ สำหรับคุณหญิงเป็ด เคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และอดีตคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) มีผลงานที่โดดเด่นในงานด้านปราบคอร์รัปชันในรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ

ชื่อ-นามสกุล : คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา

ชื่อเล่น : เป็ด

วันเดือนปีเกิด : 5 กรกฎาคม 2488

ประวัติครอบครัว :
- บิดา นายเต็ม (เชื้อสายจีนกวางตุ้ง)
- มารดา นางยรรยง (ไทยพุทธ ชาวสวนนนทบุรี)
- มีบุตร-ธิดา 3 คน เป็นชาย 1 คน หญิง 2 คน
ชื่อบุตร-ธิดา
1. นายกิตตวัฒน์ เมณฑกา
2. น.ส.คจารินทร์ เมณฑกา
3. น.ส.สุภา เมณฑกา

การศึกษา และดูงาน :
- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
- ไฮสกูล วิสต้าไฮสกูล ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท เอ็มบีเอ. มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา (ทุนรัฐบาล)
- ประกาศนียบัตร สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สหรัฐอเมริกา
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 41)
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
- 25 ธันวาคม 2548 ปริญญาบัญชีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยรังสิต

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- 1 มกราคม 2545 ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

ตำแหน่งอื่นๆ :
- 30 กันยายน 2549 กรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- 1 ตุลาคม 2535
รองผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (นักบริหาร 10) (ลาออก 7 ก.พ.2543)
- 1 มกราคม 2545
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 24 มิ.ย.2546 แต่ยังไม่โปรดเกล้าฯ)

ตำแหน่งอื่นๆ :
- 7 กุมภาพันธ์ 2543
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
อาจารย์พิเศษสอนเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี ตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น จุฬาฯ ม.ธรรมศาสตร์, ม.กรุงเทพ, ม.หอการค้า, ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นต้น
- 24 กันยายน 2549
กรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ
- 30 กันยายน 2549
กรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement