ประวัติบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ข้อมูลล่าสุดของบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา

บุณยสิทธิ์  โชควัฒนา

บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา

เพศ ชาย
วันที่เกิด 11 ส.ค. 2480
อายุ 81 ปี
เจ้าสัวผู้ประสบความสำเร็จอย่างมากคนนึง กับการ สร้างบริษัทกว่า 300 แห่ง หนึ่งในนั้นคืออาณาจักรมูลค่านับแสนล้านอย่าง สหพัฒนพิบูลย์ แต่เขาก็ยังเปิดเกมรุกขยายธุรกิจแบบไม่เคยหยุดนิ่งต่อไป

ประวัติครอบครัว
เป็นบุตรคนที่ 3 ในจำนวนพี่น้อง 8 คน ของนายเทียม และนางสายพิณ โชควัฒนา
ชื่อพี่น้อง
1. นายบุณย์เอก โชควัฒนา สมรสกับสุวรรณี มีบุตร-ธิดา 4 คน
2. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา สมรสกับจำเนียร มีบุตร-ธิดา 4 คน
3. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา สมรสกับพัชรินทร์ มีบุตร-ธิดา 4 คน
4. น.ส.ศิริยล โชควัฒนา (ถึงแก่กรรม 7 มิ.ย.2534)
5. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา สมรสกับนายปราโมทย์ มีบุตร-ธิดา 2 คน
6. นายณรงค์ โชควัฒนา ภรรยาชื่อนางธีรนาฎ โชควัฒนา
7. นายบุญชัย โชควัฒนา สมรสกับลัดดา มีบุตร-ธิดา 2 คน
8. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา สมรสกับทิพาภรณ์ มีธิดา 1 คน

ชื่อบุตร-ธิดา ของนายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
1. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
2. น.ส.ธีรดา โชควัฒนา
3. น.ส.ธนินธร โชควัฒนา
4. นาย.ฐิติภูมิ โชควัฒนา

การศึกษา
โรงเรียนเผยอิง และโรงเรียนกวดวิชาวัดสุทัศน์, ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2537, ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขากฎหมาย จาก มหาวิทยาลัยวาเชดะ

การทำงาน
เป็น ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด (มหาชน), ประธานกรรมการ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด ปี 2519, กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ยังเป็น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์) 22 กุมภาพันธ์ 2544, ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของรองนายกรัฐมนตรี (นายโอฬาร ไชยประวัติ) 13 พฤศจิกายน 2551

ออกพ็อกเกตบุ๊คเรื่อง 'Untold Story บุณยสิทธ์ โชควัฒนา ชีวิตนี้เป็นอะไรก็ได้แต่ต้องเป็นหนึ่ง" เขียนโดย สมใจ วิริยะบัณฑิตกุล
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement