ประวัติประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ ข้อมูลล่าสุดของประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ
วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ

ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ

ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ

เพศ ชาย
วันที่เกิด 5 เม.ย. 2499
อายุ 62 ปี
ชื่อของ นพ.ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ ส.ส.ชัยภูมิ พรรคเพื่อไทย คงจะเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น หลังเป็นตัวจุดชนวนระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553 วาระ 2-3 ทำให้สภาป่วนถึงขั้นตะโกนด่าเหี้ย แจกของลับกันดังลั่นห้องประชุม

ชื่อจริง/นามสกุล นายแพทย์ ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ

วันที่เกิด 5 เม.ย. 2499

สถานภาพ เกิดที่บ้านเลขที่ 237-238 ก ถ. หฤทัย ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ชัยภูมิ

การศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต, แพทย์ศาสตร์บัณฑิต, ประกาศนียบัตรชั้นสูง ทางสูตินารีเวชวิทยา (โรงพยาบาลรามาธิบดี)

การทำงาน/หน้าที่ เป็น นายแพทย์ประจำโรงพยาบาลชัยภูมิ แผนกสูตินารีเวชวิทยา

ตำแหน่งทางการเมือง ส.ส. ปี 2529, ส.ส. ปี 2531, ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ, ส.ส.ชัยภูมิ เขต 2 พรรคสามัคคีธรรม ด้วยคะแนน 39,724 เป็นอันดับ 1, ส.ส.(สอบตก) ชัยภูมิ เขต 2 พรรคเสรีธรรม, ส.ส. (สอบตก) ชัยภูมิ เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์, เป็นผู้สมัคร ส.ส. ชัยภูมิ เขต 1 พรรคชาติพัฒนา ปี 2544 ได้ถูกประกาศไม่รับรองผลการเลือกตั้ง (ใบเหลือง) 23 ม.ค. 2544 ทำการเลือกตั้งใหม่ วันที่ 29 ม.ค. 2544,

ตำแหน่งอื่นๆ รองประธานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน คนที่ 5, ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก), กรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนา, ส.ส. ชัยภูมิ เขต 1 พรรคชาติพัฒนา, รองประธานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน คนที่ 5, ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก), กรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนา และ ส.ส. ชัยภูมิ เขต 1 พรรคไทยรักไทย, ส.ส. ชัยภูมิ เขต 1 พรรคไทยรักไทย, ส.ส. ชัยภูมิ เขต 2 หมายเลข 2 พรรคพลังประชาชน, ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข

ปัจจุบันเป็น ส.ส. ชัยภูมิ เขต 2 พรรคเพื่อไทย
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement