ประวัติสุภี พงษ์พานิช ข้อมูลล่าสุดของสุภี พงษ์พานิช

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สุภี พงษ์พานิช

สุภี พงษ์พานิช

สุภี พงษ์พานิช

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
สุภี พงษ์พานิช รีบแจ้งข่าวลูกค้าวีไอพีไทยพาณิชย์ ว่าคอนเสิร์ตสุดฮอต เดวิด ฟอสเตอร์ ที่หาบัตรยากมาก จากวันที่ 31 ต.ค. เลื่อนไปเป็นพฤษภาคมปีหน้า--เลื่อนก็ดีแล้ว เพราะยามนี้ ต่อให้ พ่อเดวิด มา ก็ไม่มีแก่ใจดู...

ชื่อ - นามสกุล :สุภี พงษ์พานิช

ชื่อเล่น : เป็ด

ประวัติครอบครัว :
- เป็นบุตรคนที่ 4 ในจำนวนพี่น้อง 6 คน (ชาย 1 หญิง 5)
- สามีชื่อนายเจตนา พงษ์พานิช (จ้อย) บุตร พล.อ.เจริญ และ คุณหญิงวัลลีย์ พงษ์พานิช
- มีบุตร-ธิดา 2 คน
1. นายพงษ์ภัทร์ พงษ์พานิช (เจ๊ท)
2. น.ส.ธนัชพร พงษ์พานิช (แจน)

ประวัติการศึกษา :
ปริญญาโท
- มหาบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
MINI MBA
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
- วารสารศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย
- โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม :
2519
- วุฒิบัตรการฝึกอบรม “ การผลิตรายการโทรทัศน์ ” ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
2524
- วุฒิบัตร “ กลยุทธ์ทางการโฆษณา ” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2529
- หลักสูตร “ วิทยากรฝึกอบรม”
2534
- หลักสูตร “นักขายผู้รอบรู้”
2535
- หลักสูตร “การวิเคราะห์สินเชื่อ”
2537
- หลักสูตร “ธุรกิจกองทุนรวมและตลาดทุน”
2539
- Management Problem Solving and Decision Making Programme Princeton , New Jersey , U.S.A.
- Strategic Leaderships
2540
- Certificate in Achievement to Negotiating to Yes
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารเวลา”
2542
- Certificate in Small and Medium Enterprises in An Ailing Economy from The University of Sydney.
2543
- Managing Human Performance
1 - Customer Relationship Management
1 - Retail Sales Stimulation Project
1 - BE – SMART Achievement Certificate

ประวัติการทำงาน :
2523-ปัจจุบัน
- ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาและส่งเสริมการขาย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- รองผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- หัวหน้าสายการตลาดลูกค้าเงินออมและลงทุน ฝ่ายเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2520-2523
- ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงแรมแมนดาริน

อื่นๆ :
- อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยรามคำแหง
- อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยรังสิต
- อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยศรีปทุม
- อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- วิทยากรฝึกอบรม ประจำธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการสมาคมธรรมศาสตร์
- กรรมการสมาคมวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลศิขรินทร์
- ผู้ดำเนินรายการข่าวและรายการเพลงทางสถานีวิทยุ 1 ป.ณ.
- บรรณาธิการวารสาร “ร่มโพธิ์”
- คอลัมน์นิสต์ หนังสือพิมพ์และนิตยสาร วารสารธนาคาร คอลัมน์ "จุ๊จุ๊" ใช้นามปากกาว่า "กิ๊บก๊าบ"
- ผู้ดำเนินรายการ “วัยรุ่นไม่วุ่นวาย” ทาง UBC 7
ฯลฯ
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement