ประวัติปฐมพงษ์ เกษรศุกร์ ข้อมูลล่าสุดของปฐมพงษ์ เกษรศุกร์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ปฐมพงษ์ เกษรศุกร์

ปฐมพงษ์ เกษรศุกร์

ปฐมพงษ์ เกษรศุกร์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 1 ธ.ค. 2490
อายุ 71 ปี
สร้างความฮือฮาไม่น้อย หลังใส่เครื่องแบบเต็มยศ ขึ้นเวทีพันธมิตรฯ พร้อมประกาศตัวเป็นเสื้อเหลืองชัดเจน นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำทหารให้การคุ้มครอง นายสุนัย มโนมัยอุดม อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) จากสนามบินสุวรรณภูมิขณะเดินทางกลับจากต่างประเทศ ให้รอดพ้นจากการจับกุมของตำรวจตามหมายจับที่ภายหลังศาลตัดสินว่า เป็นหมายจับที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ล่าสุด ออกมากระทุ้ง ให้ปลดสุเทพ - นิพนธ์ ที่หักหลัง นายกฯ กรณีตั้งผบ.ตร. นี่เป็นอีกบทบาทของบิ๊กแป๊ะ ที่ยังเลียบๆ เคียงๆ อยู่ข้างเวทีการเมือง

ประวัติโดยสังเขป

พล.อ.ปฐมพงษ์ เกษรศุกร์ เกิดเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2490 ที่อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวนพี่น้อง 4 คน ของ พล.ท.ยุทธศิลป์ และนางมาลี เกษรศุกร์ สมรสกับ คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ ถูกส่งตัวมาเรียนที่กรุงเทพฯ เรียนอนุบาลที่โรงเรียนสตรีวรนาถ จากนั้นเรียนที่โรงเรียนเอี่ยมบรรหารพิทยา, โรงเรียนโยธินบูรณะ เข้าเรียนเตรียมทหารรุ่น 7 ใน ปี 2507 และ จปร.รุ่น 18

เป็นว่าที่ร.ต. ผบ.หมวดกองพันที่ 1 กรมผสมที่ 31ลพบุรี ปี 2512 และไปราชการสนามชายแดนด้านจังหวัดสุรินทร์ จากนั้นอาสาไปรบในสงครามประเทศลาว เป็นนายทหารปฏิบัติการพิเศษคุมชุดเฝ้าถนน และต่อมาเปลี่ยนหน้าที่เป็นนายทหารติดต่อการเมืองให้กับบุคคลสำคัญของลาวเช่น เจ้าบุญอุ้ม ณ จำปาศักดิ์ อยู่ในลาว 2 ปี จึงกลับมาประจำกองพันที่ 1 รม ผสมที่ 31 ลพบุรีอีก และเลื่อนขึ้นเป็น ร.ท.รักษาการผู้บังคับกองร้อย ในขณะที่เป็น ผู้ช่วย ฝอ.3 สอบชิงทุนไปเรียนหลักสูตรผู้บังคับกองพัน ฟอร์ตเบนนิ่ง สหรัฐอเมริกาได้แต่เพราะสถานการณ์การเมืองขณะนั้นต้องหันไปเรียนปริญญาโททางด้านรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอมโมรี่แทน กลับเมืองไทยมาเป็น นายทหารปกครองและอาจารย์ โรงเรียนนายร้อยจปร. ปี 2523 เลื่อนขึ้นเป็น ร.อ.และเข้าเรียนโรงเรียนเสนาธิการ ทหารบกรุ่นที่ 59 ขอย้ายไปภาคใต้เป็นผู้ช่วยหัวหน้ายุทธการ กองพลทหารราบที่ 5 กองทัพภาค 4 พร้อมกับเลื่อนเป็น พ.ต.เมื่อ พล.อ.หาญ ลีนานนท์ ลงไปเป็นแม่ทัพภาค 4 ก็ขอยืมตัวมาเป็น ฝ่ายเสนาธิการประจำแม่ทัพภาค 4, ปี 2525 รับคำสั่งเป็น รองผู้บังคับการกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 5

จากการอภิปรายเรื่องคอคอดกระ ทำให้เป็นชนวนยืดเยื้อในกองทัพ และวันที่ 4 พฤศจิกายน 2526 ถูกย้ายไปประจำสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เมื่อ16 ธันวาคม 2526 คำสั่งย้ายถูกยกเลิกต้องกลับไปอยู่ ร.5 พัน.4 เหมือนเดิม เป็น ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 1 ตุลาคม 2537, นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก1 ตุลาคม 2538, เลขานุการกองทัพบก (คนที่ 12) 1ต.ค.2541-30 ก.ย.2542 , รองแม่ทัพภาคที่ 3 วันที่ 1 ตุลาคม 2542, ที่ปรึกษากองทัพบก 1 เมษายน 2544, ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก 1 ตุลาคม 2544, ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกิจการพลเรือน 1 เมษายน 2545, ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายข่าว 1 ตุลาคม 2545รองเสนาธิการทหารบก 1 ตุลาคม 2546, ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 1 ตุลาคม 2548, สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สมัยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข) 11 ตุลาคม 2549 และกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12 ธันวาคม 2549 และประธานคณะที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด 1 ตุลาคม 2550 เกษียณอายุราชการ
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement