ประวัติมีชัย วีระไวทยะ ข้อมูลล่าสุดของมีชัย วีระไวทยะ
วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

มีชัย วีระไวทยะ

มีชัย วีระไวทยะ

มีชัย วีระไวทยะ

เพศ ชาย
วันที่เกิด 17 ม.ค. 2484
อายุ 77 ปี
กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ ประกาศลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารชุมชนพอเพียง เมื่อวันที่ 19 ส.ค. โดยให้ มีชัย วีระไวทยะ ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและเครือข่ายองค์ความรู้ ทำหน้าที่แทน พร้อมปรับโครงสร้างการทำงานของโครงการใหม่ ไม่เกินเลยความคาดหมาย เพราะหลายฝ่ายต้องการรับผิดชอบมากกว่านั้น ชื่อมีชัย วีระไวทยะ แม้จะขลังแต่ไม่เพียงพอฟื้นความเชื่อมั่นในโครงการนี้ได้

ชื่อจริง/นามสกุล มีชัย วีระไวทยะ

ชื่อเล่น - นามแฝง/ฉายา มีชัยสายรุ้ง

วันที่เกิด 17 ม.ค. 2484

สถานภาพ เป็นบุตรของ นพ.สมัค และ พญ. เอลล่า วีระไวทยะ หลานปู่ พล.ต.ดำรงแพทยโกศล (ฮวด) อดีตเจ้ากรมแพทย์ทหารบก สมรสกับ ท่านผู้หญิงบุตรี นามสกุลเดิมของคู่สมรส กฤดากรมีบุตรสาว 1 คน ชื่อ นางสุจิมา แสงไชยวุฒิกุล สมรสกับนายกฤษดา แสงไชยวุฒิกุล มีบุตรแฝดชายหญิง

การศึกษา โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย , โรงเรียนจีลองแกรมมา ประเทศออสเตรเลีย , ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และการพาณิชย์ มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย , ปริญญาเอก สังคมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง , ปริญญาเอก แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ MONASH UNIVERSITY, AUSTRALIA , ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสุขศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , ปริญญาเอก พัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทางประชากรและการพัฒนา สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) , ปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย , ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ (พัฒนาการเศรษฐกิจ)

การทำงาน/หน้าที่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม , โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี , สมาชิกวุฒิสภา , รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี , รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี , สมาชิกวุฒิสภา , กรรมาธิการการศึกษาและวัฒนธรรม (วุฒิสภา) , ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม , สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร (ลำดับที่ 9 ของ กทม. ด้วยคะแนน 42,815) , กรรมาธิการการคมนาคม (ลาออก 27 ก.พ.2544) , กรรมาธิการการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ,กรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน

ตำแหน่งอื่นๆ นายกสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย , กรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด , ประธานกรรมการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย , ประธานกรรมการธนาคารกรุงไทย , นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement