ประวัติมานิต วัฒนเสน ข้อมูลล่าสุดของมานิต วัฒนเสน

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

มานิต วัฒนเสน

มานิต วัฒนเสน

มานิต วัฒนเสน

เพศ ชาย
วันที่เกิด 1 ส.ค. 2493
อายุ 68 ปี
รัฐบาล อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี อะไรก็เกิดขึ้นได้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 2 คน อยู่ในประเทศพร้อมกันเพิ่งเกิดขึ้นไม่นาน ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันอังคารที่ 18 ส.ค. ก็สร้างประวัติศาสตร์ อนุมัติตามที่ ชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ มานิต วัฒนเสน เป็น ปลัดกระทรวงมหาดไทยคนแรกที่สำเร็จการ ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "สิงห์ขาว"คนแรกในประวัติศาสตร์ ที่นั่งในตำแหน่งนี้ ปิดตำนาน"สิงห์ดำ-สิงห์แดง" ช่วงชิงการนำใน "กระทรวงคลองหลอด"

ประวัติบุคคลสำคัญ

ชื่อจริง/นามสกุล : มานิต วัฒนเสน

วันเกิด : 1 ส.ค.2493

สถานภาพ : เกิดที่ จ.ตรังเป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวนพี่น้อง 2 คน

การศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต ทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) , หลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 32 , หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับ 8 กระทรวงมหาดไทย , หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 45 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การทำงาน/หน้าที่ : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 (อักษรเลข) สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ , หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6) สำนักงานจังหวัดตรัง , หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7) สำนักงานจังหวัดสงขลา , หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา , ผู้อำนวยการกอง กองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ , ผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานทะเบียนพรรคการเมือง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย , รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา , รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต , รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี , ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล , ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ตรวจราชการ 10) , ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร , ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น , อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค ก่อนดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 18 ส.ค.2552
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement