ประวัติสดศรี สัตยธรรม ข้อมูลล่าสุดของสดศรี สัตยธรรม

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สดศรี สัตยธรรม

สดศรี สัตยธรรม

สดศรี สัตยธรรม

เพศ หญิง
วันที่เกิด 20 ก.ย. 2489
อายุ 75 ปี
ยืนยัน "การเลือกตั้งทั่วไปจะมีขึ้นในวันที่ 2 ก.พ. 57 ตามพระราชกฤษฎีกาอย่างแน่นอน" อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) "สดศรี สัตยธรรม" กล่าวขณะเข้าร่วมเวทีเสวนาสาธารณะเพื่อความสงบสุขและประโยชน์สูงสุดของประเทศไทย ที่กองบัญชาการกองทัพไทย

แถมระบุอีกว่า "ส่วนตัวมองไม่เห็นว่า เวทีดังกล่าวจะเป็นการสร้างทางออกให้กับประเทศได้อย่างไร เนื่องจากแต่ละฝ่ายในเวทีเสวนานั้น พูดถึงแต่เรื่องของตัวเองเป็นหลัก โดยที่ไม่พูดถึงแนวทางที่ควรจะนำไปสู่ทางออกของวิกฤติบ้านเมืองได้"

นอกจากนี้ อดีต กกต. ยังกล่าวทิ้งท้ายว่า "การปฏิรูประบบการเลือกตั้งเพื่อให้มีความสุจริตขึ้นนั้น ควรไปปฏิรูปที่นักการเมืองเป็นหลัก ไม่ใช่มาปฏิรูปที่ระบบการเลือกตั้ง เนื่องจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียง หรือการทุจริตเลือกตั้งนั้น มีต้นตอที่เกิดจากนักการเมือง"...

ชื่อ-สกุล : นางสดศรี สัตยธรรม

วันเกิด : 20 กรกฎาคม 2489

บิดา : นายแพทย์ขุนเจริญเวชธรรม (เจริญ สัตยธรรม)

มารดา : นางปรานี ตุลยพานิช

คู่สมรส : นายอรุณ น้าประเสริฐ

จำนวนบุตร-ธิดา: ธิดา 1 คน ชื่อ น.ส.กอนณา สัตยธรรม

ประวัติครอบครัว : เป็นบุตรคนที่ 12 ในจำนวนพี่น้อง 13 คน ของ นพ.ขุนเจริญเวชธรรม (เจริญ สัตยธรรม) และนางปราณี ตุลยพานิช มีพี่สาวชื่อ ลัดดา

การศึกษา :
- จบปริญญาโท คณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- จบปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งปัจจุบัน : 20 กันยายน 2549 กรรมการการเลือกตั้ง รับผิดชอบเรื่องพรรคการเมือง (อันดับ 5 ด้วยคะแนน 104)/1 เมษายน 2531 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงราชบุรี/13 กุมภาพันธ์ 2532 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสงคราม/1 เมษายน 2533 ผู้พิพากษาศาลแพ่ง/1 มีนาคม 2534 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งธนบุรี/1 กุมภาพันธ์ 2535 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง/3 พฤษภาคม 2536 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งกรุงเทพใต้/1 พฤษภาคม 2540 ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์/1 ตุลาคม 2541 ผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกคดล้มละลายในศาลแพ่งกรุงเทพใต้ รองอธิบดีผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวกลาง/1 ตุลาคม 2544 ผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอุทธรณ์ภาค 9 /1 ตุลาคม 2545 ผู้พิพากษาศาลฎีกา /1 ตุลาคม 2548 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา (พ้นตำแหน่งเพื่อไปเป็นกกต.15 ก.ย.2549)

ตำแหน่งอื่นๆ : 20 กันยายน 2549 กรรมการการเลือกตั้ง รับผิดชอบเรื่องพรรคการเมือง (อันดับ 5 ด้วยคะแนน 104)/1 มกราคม 2550 สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ /22 มกราคม 2550 กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ภาครัฐ /13 กุมภาพันธ์ 2550 กรรมาธิการวิสามัญวิชาการ ตรวจร่างรัฐธรรมนูญและร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ /13 กุมภาพันธ์ 2550 กรรมาธิการยกร่างหลักเกณฑ์ วิธีการออกเสียงประชามติและการออกเสียงประชามติ
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement